نروژ معروفترین کشوری است که در بازی های المپیک زمستانی رقابت می کند. بین سال های ۱۹۲۴ تا ۲۰۱۴، این کشور نوردیک ۱۱۸ طلا، ۱۱۱ نقره و ۱۰۰ مدال برنز را به خود اختصاص داده است. چرا یک کشور که تنها پنج میلیون نفر است تا این حدموفق است؟ یک پاسخ ممکن آن است که در نروژ امتیازهای مسابقات بچه ها ثبت نمی شود. این ممکن است عجیب و غریب به نظر برسد؛ اما این استراتژی به وضوح کار می کند. این ایده که تا رسیدن بچه به سیزده سالگی دنبال می شود شامل تشویق کودکان به ورزش است، بدون اینکه به آنها امتیاز بدهند یا آنکه تعیین کنند که چه کسی برنده یا بازنده شده است.
بدین شکل در دوران کودکی ماندن موجب می شود تا کودکان بر سرگرمی داشتن و دوست داشتن یکدیگر تمرکز کنند و رشد کنند.” پس از معرفی ایده رقابت به آنها، تمرکز بر داشتن سرگرمی و اجتماعی ماندن همچنان قوی است – حتی در میان ورزشکاران برجسته المپیک نروژ. آنها در خارج از کشور به عنوان یک تیم بزرگ شرکت می کنند که می خواهند از آن لذت ببرند. آنها علاوه بر این رفاقت، از کوههای پوشیده از برف در طول زمستان نیز بهره می برند و اسکی را ورزش ملی خود قلمداد می کنند.
@EmadibaygiGleam

https://www.weforum.org/agenda/2018/02/norway-may-be-top-of-the-winter-olympics-medal-table-but-it-doesn-t-teach-kids-to-compete-with-each-other-in-sport-until-they-re-teenagers?utm_content=buffera5588&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer