✍ به قلم دکتر حسین کرمپور، رادیولوژیست

متن خبر:
نشانه هایی از فساد در زمینه واردات و استفاده از تجهیزات پزشکی در کشور دیده شده که بایست پیگیری گردد…

واکنش جامعه پزشکی:
باید با تحقیقات گسترده و شفاف به این موضوع رسیدگی شود تا این لکه ننگ از دامان نظام سلامت کشور پاک شود!

واکنش مردم:
اگر با فسادهای دیگر برخورد صورت گرفته با این یکی هم خواهد گرفت!

واکنش واردکنندگان مذکور:
ما مجبوریم رشوه بدهیم! مشکل از پزشکان است!

واکنش سخنگو:
در این مورد باید تحقیقات مفصل انجام بگیرد که در موارد مشابه در گذشته هم صورت گرفته، اما باید با منتشرکنندگان این اخبار کذب که قصد تشویش اذهان خصوصی را دارند نیز برخورد صورت بگیرد!برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی از کارانه کل پزشکان بخش دولتی کشور ۱۰ درصد دیگر کاسته خواهد شد تا درس عبرتی باشد برای متخلفان احتمالی!

واکنش رسانه ها:
برگ زرین دیگری در خدمت به مردم ورق خورد! دست مریزاد.

به پزشکان و قانون بپیوندید:
? https://irdrl.ir

? @pezeshkanghanon

نظرات خود را با ما بگویید:
? @Doctorsandlaw

@EmadibaygiGleam