?مهملات ژرف‌نما

  ? @Signal99 ?چند سال قبل یک دانشجوی دکتری در دانشگاه واترلو در کانادا به نام گوردون پنی‌کوک، پژوهشی انجام می‌دهد تا ببیندکه مردم تا چه اندازه قادرند مهملاتی (بول‌شیت) که در ظاهر ژرف و عمیق می‌نمایند را تشخیص دهند. ?او یک برنامه کامپیوتری درست می‌کند که بطور تصادفی، واژه‌هایی را از توئیت‌های دیپاک چوپرا […]

ادامه مطلب »