پیش بینی تولید ناخالص داخلی ایران تا ۲۰۲۳: نزولی

Modjtaba Emadi-Baygi: پیش بینی تولید ناخالص داخلی ایران (معیاری از درآمد و سطح رفاه به طور کلی) در ۲۰۱۸ و پیش بینی آن برای ۲۰۲۳: از رتبه ۱۰۲ به رتبه ۱۱۲ خواهیم رسید. شرایط از این حیث از کشورهایی چون عراق، اردن، لیبی، ترکمنستان، ترکیه (رتبه ۶۸- به رتبه ۶۷ می رسد)، عمان نامناسب تر […]

ادامه مطلب »