چندی دیگر زنده ام؟

مجتبی عمادی @EmadibaygiGleam ❇️به محض اینکه سی تی اسکن انجام شد، من شروع به بررسی تصاویر کردم. تشخیص سریع بود: توده های ضخیم در ریه ها و تغییر شکل ستون فقرات: سرطان! در طی گذارندن دوره تخصص جراحی مغز و اعصابم، صدها اسکن را برای پزشکان دیگر بررسی کرده ام تا ببینم آیا جراحی هر […]

ادامه مطلب »