غزلی از عطار نیشابوری به مناسبت ۲۵ فروردین

Modjtaba Emadi-Baygi: گر سر این کار داری کار کن ور نه‌ای این کار را انکار کن ???? خلق عالم جمله مست غفلتند مست منگر خویش را هشیار کن ??? چون بدانستی و دیدی خویش را تا بمیری روی در دیوار کن ???? گر طمع داری وصال آفتاب ذره‌ای این شیوه را اقرار کن ??? گر […]

ادامه مطلب »