? وضعیت ادراک فساد در دستگاه‌های دولتی تهران

? مهدی محمدی @npps_ir ? از نظر ادراک فساد در سازمان‌ها بیشترین ادراک فساد به‌ترتیب مربوط به «شهرداری‌ها»، «دلالان و واسطه‌های سازمان‌ها و اشخاص صاحب‌مقام»، «گمرک»، «اداره دارایی (مالیات)» و «بانک‌ها» است و کمترین ادراک فساد نیز به‌ترتیب به «خیریه‌ها»، «مدارس»، «دفاتر پلیس + ۱۰»، «مطبوعات» و «اداره ثبت احوال» نسبت داده شده بود. درک […]

ادامه مطلب »