محبت بر خلاف عدالت و احسان كه دو رفتار بيرونی هستند، يك رفتار درونی است.

محبت يعنی اينكه من واقعاً در باطن به شما علاقه داشته باشم، نه اينكه با شما يك رفتار بيرونی براساس عدالت و يا حتی بر اساس احسان داشته باشم، واقعاً به شما علاقه‌مند باشم بارها گفته‌ام در اين موارد شما يك جراح بسياربسيار دارای وجدان شغلی، پاك و شريف را در نظر بگيريد. چون فرض […]

ادامه مطلب »