وام های کلانِ مفت با خلق نقدینگی: سرطان مالی

مجتبی عمادی ?به آمار موثق زیر که توسط دکتر محمد امینی رعیا در خصوص عملکرد بانک ها از صورت های مالی منتشر شده آنها جمع آوری شده است دقت کنیم: ?طبق گزارش فرهیختگان، بانک پاسارگاد ۸۰ درصد تسهیلاتی که داده را به شرکتهای خودش داده است. ?‏زیان انباشته بانک سرمایه در پایان سال ۹۶ حدود […]

ادامه مطلب »