وام های کلانِ مفت با خلق نقدینگی: سرطان مالی

مجتبی عمادی 🌟به آمار موثق زیر که توسط دکتر محمد امینی رعیا در خصوص عملکرد بانک ها از صورت های مالی منتشر شده آنها جمع آوری شده است دقت کنیم: 🔅طبق گزارش فرهیختگان، بانک پاسارگاد ۸۰ درصد تسهیلاتی که داده را به شرکتهای خودش داده است. 🔅‏زیان انباشته بانک سرمایه در پایان سال ۹۶ حدود […]

ادامه مطلب »