وزیر نروژی، وزیر ایرانی

✍✍✍مسئولین کشور بخوانند تا بدانند اگر نروژ رشد اقتصادی دارد برای این است که مسئولینش برای کارآٰفرینانشان ارزش قائلند. تا زمانی که خط اتوی کت و شلوار وزرا و مسئولین صاف باشد قرار نیست گشایش خاصی ایجاد شود… ✅✅✅مدتی قبل «پرسنت برک» وزیر تجارت، صنعت و شیلات نروژ به همراه یک هیأت ۹۰ نفره شامل […]

ادامه مطلب »