نگاهي به آموزش و پرورش از ديدگاه سنتي، اسلامي و نوين

مجتبي عمادي بايگي۱، تهمينه بيات۲ ۱- دانشيار، رئيس دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد؛ ۲- آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري،شهرکرد تکميل و تعميق پيش‌نويس تدابير، ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت چكيده پروردگار به دو نوع آموزش، علم اکتسابی و علم الهامی اشاره نموده است. امام علی (ع)می فرماید: ”هرکه در حکمت راسخ گردید عبرت […]

ادامه مطلب »