تعارض منافع چیست؟ چه ارتباطی با فساد دارد؟

سایت الف/ کد مطلب: ۵۰۲۵۶۰/خلاصه شده/احمد توکلی، ۲۵ مرداد ۹۶ یکی از مهم‌ترین عوامل فساد برانگیز که امروزه کشورهای موفق در حفظ پاکی دیوانسالاری خود، برای جلوگیری از ایجاد فساد انجام می‌دهند پرهیز از وضعیت تعارض منافع (Conflict of Interests) است. آمریکا مدیریت این پدیده مخرب را در ۱۹۶۰ و کره جنوبی در دهه ۹۰ […]

ادامه مطلب »