در فرددگاه آمستردام: مگس را نشانه بگیر و پاکیزه ادرار کن!

مجتبی عمادی ☘حدود یک دهه قبل در آمستردام-پایتخت هلند- بودم. با همسرم که هر دو دانشجوی دکتری بودیم، برای دیدن باغ کوکنهوف به هلند رفته بودیم. با توجه به فاصله دوسلدورف در آلمان تا آمستردام و در نظر گرفتن هزینه، با قطار به آمستردام رفتیم: شهری بندری با آبراهه های نسبتا زیاد و البته پر […]

ادامه مطلب »