حضرت عیسی هم نتوانست شفایش دهد!

✅حضرت عیسی بن مریم (ع) فرمودند: «من بیماران را #مداوا کردم و به اذن خداوند شفایشان دادم. کور مادرزاد را به اذن خدا بینا کردم. مردگان را به اذن خدا زنده کردم. ولی وقتی می خواستم شخص «احمق» را معالجه کنم، نتوانستم او را #اصلاح گردانم!» پرسیدند: « #احمق کیست؟» حضرت عیسی(ع) پاسخ دادند: «خودرأیِ […]

ادامه مطلب »