مسیر تمدن به‌سوی آسان‌گیری است

فردین علیخواه ? شاید شما هم در فیلم‌ها یا در دنیای واقعی با زوج‌های پا به سن گذاشته‌ای مواجه شده باشید که نام خانوادگی همدیگر را صدا می‌زنند/ کودکان را در عکس‌های قدیمی دیده باشید که علاوه بر آنکه دقیقاً مانند پدرانشان کت‌وشلوار پوشیده‌اند شق‌ورق ایستاده‌اند و مستقیم به دوربین نگاه می‌کنند/ جوانانی را دیده […]

ادامه مطلب »