عدالت اجتماعی مهم ترین عنصر بالندگی و پایداری در طول تاریخ ایران

گزارش جهان اقتصاد از نشست نابرابری ها و بحران های منطقه ای و چالش های پیش روی ایران؛دستکاری قیمت‌ها کلید اصلی حل و فصل مسائل اقتصادی نیست؛ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ نویسنده: رویا ایلکا اشتغال, اقتصاد ایران, اقتصاد و توسعه, تیپ خبر, خبر ویژه رویا ایلکا بخش اول نشست نابرابری ها و بحران های منطقه ای و چالش […]

ادامه مطلب »