پارادوکس سیمپسون: وقتی واقعیت‌ها، همه واقعیت نیستند!

 پارادوکس سیمپسون زمانی پیش می‌آید که روندی که در سطح گروه‌ها دیده می‌شود، با تجمیع داده‌ها ناپدید و یا کاملاً برعکس می‌شود. یکی از پر ارجاع‌ترین مقالات در این حوزه، به مقاله‌ای مربوط می‌شود که مسئله تبعیض جنسیتی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی را تحلیل و بررسی می‌کند. در سال ۱۹۷۱، از این دانشگاه شکایتی شد […]

ادامه مطلب »