آقا اجازه میشه مقاله ننویسیم؟!

⁠⁠⁣ سلام آقا، می دانم که آن بالا بالاها نشستی و این شکوایه من به دست تو نمی رسد، اما خواستم بنویسم و در بایگانی نوشته جات بی ارزشم قرار دهم که حداقل کمی دلم خنک شود. آقای وزیر همین الان که این نامه را می نویسم بند بند ستون فقراتم می خواهد از هم […]

ادامه مطلب »