آرماگدون
مجتبی عمادی
💫پس از فوت مرحوم مهسا امینی، با فاصله‌ای از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، رسانه‌های اصلی انگلیسی زبان به آن و حوادث رخ داده پس از آن پرداختند. البته تا اینجای کار نگرانی خاصی در ظاهر وجود ندارد. نتیجه‌ی آن توجه، شده است مجموعه‌ی جدیدی از تحریم‌ها برای اشخاص، سازمانها و شرکتها.
💫به نظرم اما شماره‌ی ۲۶ نوامبر هفته‌نامه اکونومیست شایان توجه است. هر چند سید محمد مرندی-مشاور تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به رهبری باقری کنی در دولت ابراهیم رئیسی- طرح روی جلد که بر پایه‌ی نوشته‌های صفحه‌ی ۱۱ و ۱۷ این شماره است را شاهد مدعای خود در خصوص 《وینتر ایز کامینگ》در نظر گرفته است که به شرایط کاملا سخت اروپای معتادِ در حال ترک اعتیاد به انرژی ارزان روسیه و ضربه دیده از سیاستهای حمایتگرانه‌ی ملی‌گرایانه‌ی ایالات متحده آمریکا از جمله در زمینه نرخ بهره و یارانه‌های جدی در عرصه‌های انرژی‌های نو و نیمه‌هادیها اشاره دارد؛ اما این شماره دو نوشته‌ی کاملا مستقیم در خصوص ایران دارد.
💫اولین نوشته با عنوان 《آشفتگی در ایران》 در صفحه‌ی ۳۷ و دومین نوشته با عنوان 《زنان زندانی ایران》 در صفحه‌ی  ۷۰ است. چنانچه به این نوشته‌ها به صورت مجزا بنگریم، نگرانی خاصی وجود ندارد. در ظاهر همان روایت‌های قدیمی در زمینه برخورد قهرآمیز با معترضان و زنان زندانی هستند که نقدی جدی بر این رویه‌ها وارد می‌کند.
💫نگرانی اما به نظرم با در نظر گرفتن کل شماره‌ی حاضر و مطالب نوشته شده در خصوص اروپا و ایران، اقدامهای انجام شده گروه هفت و اتحادیه اروپا در خصوص تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه و موضع‌گیری صریح هیلاری کلینتون در خصوص عدم مذاکره با ایران است.
💫هیچ شکی وجود ندارد که اروپا امسال و به احتمال قوی سال آینده به خصوص در زمستان با شرایط کاملا سختی به علت حمله‌ی روسیه به اوکراین مواجه شود. اما ما هم با توجه به سیر وقایع پس از فوت مهسا امینی، 《رشد اقتصادی ناملموس》(!)، تورم بیش از چهل درصد و تحریم‌های غربیان و انتخاب جبهه‌ی شرقی روسیه-چین در مناسبات بین‌الملل با شرایط سختی روبه‌رو خواهیم شد؛ شرایطی که در نوشته‌ی 《آشفتگی در ایران》از آن به عنوان آرماگدونی محتمل یاد می‌شود.
💫 آرماگدون، 《(در عهد جدید) آخرین نبرد بین خیر و شر قبل از روز قیامت》است. همچنین،《یک درگیری دراماتیک و فاجعه بار است، به ویژه درگیری که احتمالاً جهان یا نژاد بشر را نابود می کند.》در اینکه جنگ فعلی در اوکراین، فقط ضمیمه نمودن بخشهایی از اوکراین به روسیه نیست که جنگی تمدنی-فرهنگی است، اینکه چینِ شی کاملا مترصد فرصت برای اعمال حاکمیت بر تایوان است، اینکه غربیان از وابستگی به چین مانند وابستگی به روسیه کاملا ترسیده‌اند و در حال بازنگری جدی آن هستند، واقعیاتی هستند که لازم است در کنار 《توافق ابراهیم》و سر شاخ شدن مستقیم و غیرمستقیم ایران، اسرائیل و ترکیه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا دانست.
💫قدرت نظامی ایران که ما بخشهایی از آن را می‌دانیم اما رقبا/دشمنان به احتمال قوی بیشتر از ما می‌دانند تاکنون مانع از حمله‌ی نظامی مستقیم به کشور شده است. در هر حال، اکنون که بیش از ۱۵ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهمی می‌گذرد که وعده‌هایش برآورده نشده است و به طور کلی از رفاه تقریبا کلیه‌ی اقشار جامعه با شدت و ضعف کاسته شده است؛ بیش از هر زمان دیگری اقدام موثر ثمربخش در کوتاه و میان مدت برای آسایش و رفاه مردم نیاز است. از یاد نبریم که ضعف داخلی در دست‌کم ۵۰۰ سال اخیر بلای جانمان بوده است.
💫حکمرانی کل‌نگر، دانش‌محور، شایسته‌سالار، حزبی-رقابتی، و شفاف که در آن رانت، تعارض منافع و انحصار به طور موثر مدیریت و کنترل می‌شوند، نیاز پایه‌ای و اساسی امروز و فردای ایران است. بدون آن، کنترل موثر تورم، تامین پایدار آب،انرژی و امنیت، و رشد پیوسته اقتصادی منتج به پیشرفت و توسعه اگر نگوییم غیرممکن اما کاملا نامتوازن خواهد بود. غربیان آینده را می.سازند، شکل می‌دهند چون به نیکی می‌دانند که در 《در جهان محدود، امکان توسعه نامحدود وجود ندارد.》 قدر فرصت‌ها را بدانیم. قدر ایران را بدانیم.
۱۳ آذر ۱۴۰۱