خبرگزاری فارس؛ ۱+-گروه دانشگاه / حوزه علمی-فناوریhttp://fna.ir/XVMHON۹۵/۱۰/۰۷ :: ۱۱:۳۶

جعفر مهراد بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و استاد دانشگاه شیراز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، درباره تولیدات علمی کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی گفت: در سال ۲۰۱۶ میلادی تعداد ۳۵۹۰۷ مدرک در موسسه تامسون رویترز از سوی پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: البته این آمار حالت تکمیلی ندارد و طی ماه‌های آینده رقم مزبور تکمیل و گزارش آن منتشر می‌شود، علت هم آن است که مجلات همواره با تاخیر منتشر می‌شوند و با تاخیر نیز ثبت و نمایه‌سازی می‌شوند. این همیشه وجود داشته و باید منتظر ماند تا رقم واقعی گزارش شود.

دمهراد گفت: «میزان تولیدات علمی کشور در قالب مقالات علمی در سال‌های پیش اینگونه بود:

مهراد افزود: به طوری که مشاهده می‌کنیم افزایش و رشد قابل توجهی در تولیدات علمی کشور از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ صورت گرفته است که بالغ بر ۵۰۰۰ رکورد علمی است.

وی گفت: در سال ۲۰۰۵ تولیدات علمی پژوهشگران کشور تنها ۶۹۱۴، در سال ۲۰۰۰ تعداد ۱۷۴۶ و در سال ۱۹۹۵ تعداد ۶۰۴ مدرک بود. او از این توسعه توجه به آیین‌نامه‌ها و توجه به اسناد بالا دستی مانند ایران ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی علم و فناوری نام برد.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در سال ۲۰۱۶ مقوله‌های مهندسی برق و الکترونیک با ۲۴۶۵ مدرک، مهندسی مواد چند رشته‌ای با ۲۰۸۳، شیمی چند رشته ای با ۲۰۱۴، مهندسی شیمی با ۱۷۶۶ مدرک و شیمی فیزیک با ۱۶۲۵ مدرک در راس جدول تولیدات علمی کشور قرار دارند. در این بین، از کل انواع مدارک تعداد ۳۲۲۷۰ مقاله، ۱۱۸۲ مرور، ۱۰۹۰ مقاله کنفرانس و ۶۲۴ چکیده همایش تولید و منتشر شده است.

به گفته مهراد، تعداد مقالات پراستناد سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۲۱ مقاله و تعداد مقالات داغ دانشمندان کشور ۳۴ مقاله است.

مهراد حوزه‌های تحقیق را گوناگون و متنوع اعلام کرد و گفت: مهندسی با تولید ۸۱۳۱ مدرک رتبه اول تولیدات علمی کشور در این سال را به خود اختصاص داده است. شیمی با ۵۳۵۵ مدرک، علم مواد با ۳۴۱۱ مدرک، فیزیک با ۳۲۰۴ مدرک و علوم کامپیوتر با ۱۸۶۰ مدرک رتبه های دوم تا چهارم تولیدات علمی را در اختیار دارند.

این استاد دانشگاه گفت: تولیدات علمی در قالب مقاله‌های پژوهشی توسط دانشگاه‌های کشور ارقام متفاوتی را از خود نشان می‌دهد:

مهراد عنوان کرد: تولیدات علمی حاصل برنامه ریزی و سرمایه گذاری در تحقیق و حمایت از پژوهشگران است. موسسات و دانشگاه‌ها به روش‌های متفاوت در این حوزه از تحقیقات علمی پشتیبانی می‌کنند. بنیاد ملی علوم با حمایت از ۳۷۲۰ پروژه در راس سازمان‌های پشتیبانی کننده مالی قرار دارد. در این سال، با وجود تحریم‌ها و بودجه اندک دانشگاه‌ها از اعتبارات پژوهشی که رقمی در حدود ۴۵ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی است از تحقیقات علمی حمایت کرده و تعداد طرح های مورد حمایت قابل توجه است.

وی افزود: دانشگاه تهران با حمایت از ۱۷۴۷ طرح، علوم پزشکی تهران از ۱۷۳۳ طرح، تربیت مدرس از ۹۶۹ طرح، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی از ۹۰۴ طرح، فردوسی مشهد از ۸۶۶ طرح، کاشان از ۸۴۶ طرح، پزشکی شیراز از ۵۷۰ طرح، شورای فناوری نانو از ۵۳۹ طرح و پزشکی اصفهان با حمایت از ۵۳۲ طرح رتبه‌های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: آمار تولیدات علمی کشور در سال ۲۰۱۵ تعداد ۳۷۹۵۷ مدرک است. آنگونه که بیان کردم در این مرحله نمی‌توان به طور قطعی درباره رقم تولیدات علمی سال ۲۰۱۶ اظهار نظر کرد. لذا، در سال ۲۰۱۵ ایران در بین ۲۰ کشور اولی قرار دارد که تولیدات علمی این کشورها چشمگیر و قابل توجه است.

به گفته مهراد ترکیه در سال ۲۰۱۵ در تامسون رویترز تعداد ۴۳۹۳۶ مدرک به ثبت رسانیده است. تعدادتولیدات علمی آمریکا ۶۶۹۳۵۵ مدرک، چین ۳۸۸۳۵۵ مدرک، انگلستان ۱۷۶۱۷۳ مدرک، آلمان ۱۶۱۹۹۱ مدرک، و ژاپن ۱۱۶۳۷۴ مدرک است که به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را در اختیار دارند. سپس، فرانسه با ۱۱۰۸۱۲مدرک، ایتالیا با ۱۰۷۴۱۴مدرک، کانادا با ۱۰۵۴۶۶ مدرک، هند با ۱۰۵۳۵۶ مدرک و استرالیا با ۹۵۶۵۰ مدرک رتبه‌های ششم تا دهم را از آن خود کرده‌اند.

استاد دانشگاه شیراز به تولیدات علمی ایران در پایکاه اسکوپوس نیز اشاره کرد و گفت: رقم نولیدات علمی پژوهشگران ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در این پایکاه ۴۵۳۹۵ مدرک است که نسبت به سال ۲۰۱۵ تعداد ۲۷۵۱ مدرک بیشتر است. در سال ۲۰۱۵ میلادی ایران دارای ۴۲۶۴۴ مدرک در پایگاه استنادی اسکوپوس است.

وی افزود: در این پایگاه هم دانشگاه آزاد با تولید ۴۹۵۱ مدرک علمی در راس دانشگاه‌ها و مراکز تولید کننده علم کشور قرار دارد. سپس، دانشگاه‌های تهران ۳۷۶۱، علوم پزشکی تهران ۳۶۶۹، امیرکبیر ۲۰۴۶، و تربیت مدرس ۲۰۲۵ مدرک تولید کرده‌اند و رتبه‌های دوم تا پنجم به این دانشگاه‌ها تعلق دارد.

وی ادامه داد: بعد از آن، پزشکی شهید بهشتی، شریف، صنعتی اصفهان، واحد علوم و تحقیقات آزاد تهران و علم وصنعت به ترتیب با ۱۹۴۴، ۱۶۷۳، ۱۵۰۳، ۱۴۷۰ و ۱۴۴۶ مدرک رتبه‌های ششم تا دهم را بدست آورده اند.

مهراد ادامه داد: پژوهشگران ایران در تولید ۴۵۳۹۵ مدرک علمی ثبت شده در اسکوپوس در سال ۲۰۱۶ میلادی با کشورهای آمریکا، کانادا، مالزی و انگلستان بیشترین همکاری علمی داشته و این کشورها به ترتیب در تولید ۲۳۸۴، ۱۰۱۹، ۹۲۸ و ۹۰۴ مدرک علمی با ایرانیان همکاری کرده اند.

بنیانگذار ISC گفت: پرتالیف‌ترین پژوهشگران سال ۲۰۱۶ میلادی مسعود صلواتی نیاسر از دانشگاه کاشان در رشته شیمی، امیر حسین صاحبکار از دانشگاه علوم پزشکی مشهد رشته زیست فناوری پزشکی و مجتبی محمدی نجف آبادی از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشکده ذرات و شتابگرها به ترتیب با ۱۰۰، ۹۷ و ۹۵ مقاله علمی است.