تابناک: کد خبر: ۶۰۰۰۹۹تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۵ – ۱۴:۴۸ -۲۳ June 2016

به گزارش «تابناک»، هرچند در بیشتر کشورهای جهان نظام آموزش و پژوهش یک نظام متمرکز و منسجم است و این انسجام زمینه‌های مدیریت بهینه و شکوفایی دانش را فراهم می‌کند، در کشور ما مدیریت آموزش و پژوهش پاره پاره است و همین گسستگی زمینه بروز اشکالات فراوانی را در روند توسعه علم و دانش ایجاد کرده است.

http://www.tabnak.ir/fa/news/600099