در ۲۵ ژوئن سال ۱۶۷۸ (۵ تیر سال ۱۰۵۷ شمسی) خانم “النا کرنارو پیسکوپیا” مدرک دکتری خود در ریاضی را از دانشگاه پادوا ایتالیا اخذ نمود و اولین خانم در جهان شد که مدرک دکتری گرفت. وی علاوه بر ریاضی، فیلسوف و الهی شناس نیز بود.
@EmadibaygiGleam

http://www.theflorentine.net/lifestyle/2013/06/elena-cornaro-piscopia/?utm_source=hootsuite&utm_medium=social&utm_campaign=standard