??اعلامیه سان فرانسیسکو در مورد ارزیابی تحقیقات (DORA) که در سال ۲۰۱۲، توسط گروهی از سردبیران و ناشران مجلات در نشست انجمن زیست شناسی سلولی آمریکا (ASCB) منتشر گردید تصریح می کند که نیازی فوری به بهبود نحوه ارزیابی تحقیقات علمی وجود دارد و از دانشمندان، تأمین کنندگان مالی، موسسات و ناشران برای مشروط شدن استفاده از ضریب تاثیر مجله (JIFs) برای قضاوت کردن در مورد فرد فرد محققان استمداد نمود. هدف دورا ( DORA) جهانی است که در آن محتوای یک مقاله پژوهشی بیشتر از ضریب تأثیر مجله ای که در آن مقاله به چاپ رسیده است مورد توجه قرار گیرد. هزاران نفر از افراد و صدها سازمان تحقیقاتی در حال حاضر موافق هستند و ثبت نام کرده اند. شتاب لازم فراهم شده است، به خصوص در انگلستان، جایی که تعداد دانشگاههای امضاکننده در دو سال گذشته، سه برابر شده است. این هفته هفت شورای پژوهشی در انگلستان، حمایت خود را اعلام کردند. ضرایب تاثیر هرگز به معنای شاخص مناسب برای ارزیابی مقالات و افراد نمی باشد. ضرایب تاثیر، ​​میانگین توزیع تقریبی استنادهایی است که توسط مقالات چاپ شده در یک مجله در طی دو سال اکتساب شده اند. نه تنها این میانگین ها تفاوت های بزرگی در بین مقالات چاپ شده در یک مجله را پنهان می کنند؛ همچنین استنادها، اندازه گیری ناکافی از میزان کیفیت و تأثیر آنها را فراهم می کنند. مجلات با ضرایب تاثیر بالا ممکن است مقالات را در بسیاری از حوزه های علوم منتشر کنند، لذا نباید ارزیابی محققان و خروجی های آنها را به معیارهای گمراه کننده مربوط به مجلات گره زد. اکثریت موافق هستند که اعطای جوایز حرفه ای براساس ضرایب تاثیر، علم را تحریف می کند.بنابراین، کار “دورا” در حال حاضر سرعت بخشیدن به تغییری است که مورد نیاز است. فراخوانهای زیادی برای ارایه چیزی بهتر در ارتباط با ارزیابی بروندادهای پژوهشی از جمله “مانیفست لیدن” و گزارش بریتانیایی “کشند متریک” در ۲۰۱۵ منتشر شده است. مانند دورا، این فراخوانها به بحث در مورد لزوم تغییر در ارتباط با ارزیابی محققان انجامیده است و راه را برای تغییر فراهم نموده است. اکنون وقت آن است که از اعلامیه ها به یافتن راه حل ها متمرکز شویم. مجموعه ای از سازمانها شامل دورا، مدیر انجمن تمام وقتی را استخدام کرده است و کمیته رهبری مربوطه را اصلاح کرده است تا این کار به انجام رسد. هدف ما کشف و تبادل نمونه هایی از عملکردهای خوب و تقویت پروفایل های مربوط در اصلاح ارزیابی ها است. ما این کار را در کنفرانس ها و بحث های آنلاین انجام خواهیم داد. ما همچنین گره های منطقه ای را در سراسر جهان ایجاد خواهیم کرد که توسط داوطلبان اداره می شود و برای شناسایی و رسیدگی به مسائل محلی تلاش خواهند کرد. این کار سختی است: ما نیاز به بحث و گفتگوهای صادقانه و با جزئیات با خود محققان داریم تا آنچه را که مفید است بیابیم و از مشکلات پیشگیری کنیم. ما باید از آسیب های وارده به مشاغل زنان و اقلیت ها در اثر داوری و ارزیابی های سلیقه ای، توجه داشته باشیم. همچنین ما باید با حرکت های موازی به سوی تحقیقات باز، و به اشتراک گذاری کدها و داده ها، و شناخت مناسب از قابلیت تکرار بروندادهای پژوهشی ، به یکدیگر بپیوندیم. اعلامیه هایی مانند “دورا” مهم هستند؛ بعلاوه جایگزین های قابل اعتماد به وضعیت موجود از اهمیت وافرتری برخوردارند. موفقیت واقعی، به معنای آن است که هر نهادی در هر جای دنیا، به کیفیت رویه های ارزیابی پژوهشی خود ببالد و نه به بزرگی ضرایب تاثیر مجلاتی که مقالات آن به چاپ رسیده است. @EmadibaygiGleam?????????????????????????https://www.nature.com/articles/d41586-018-01642-w?utm_source=fbk_nnc&utm_medium=social&utm_campaign=naturenews&sf181508936=1