بی تفاوتی به اعداد بزرگ و از دست رفتن فرصت ها!
مجتبی عمادی

?به این اعداد دقت کنیم:
⚡️رئیس اتاق بازرگانی: با ۳۲۰۳ میلیارد دلار منابع، نتوانستیم ۳۰ میلیون شغل ایجاد کنیم؛ ولی چین با ۳۲۰ میلیارد دلار، ۲۰۰ میلیون شغل درست کرد.
⚡️معاون اول رئیس جمهور: بیش از هزار هزار میلیارد تومان از یارانه‌های پنهان به جای قشر ضعیف به ثروتمندترین افراد می‌رسد.
⚡️مدیرکل بازرسی سازمان امور مالیاتی اخیرا اعلام کرد که بررسی “تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در طول ۳ سال اخیر منجر به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است”. وی اضافه کرد ” غالب بر ۷ میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است”.
⚡️مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران:جمعیت کشور ۸۳ میلیون نفر شد؛سرعت افزایش سالمندان ۳ برابر رشد جمعیت کشور.
⚡️نماینده شیراز (بهرام پارسایی): “یکی از بانک‌ها فرار دو هزار میلیارد تومانی مالیاتی دارد و امیدواریم که رسانه‌ها همچون دیگر ابعاد، این موضوع را به عنوان یک مطالبه دنبال کنند”.
?دنبال نمودن و درک بزرگی و تاثیر گذاری اعداد بزرگ برای انسانهای عادی بر خلاف ایکانها سخت است. به عنوان یک مثال برجسته، سالانه چند ده هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند؛ هر چند سالی یکبار نیز هواپیمایی با حداکثر دویست مسافر سقوط می کند؛ کدام توجه خبری بیشتری به آن می شود، مردم اخبار آن را جدی تر دنبال می کنند، و مسئولان واکنش نشان می دهند؟
?انسانهای عادی بر خلاف ایکانها (انسانهای اقتصادی) در تصمیم گیری محدودیت دارند. این محدودیت ها شامل عقلانیت محدود، قدرت اراده محدود، خودخواهی محدود، اخلاق گرایی محدود و آگاهی محدود می شود. استفاده از قواعد خود ساخته، وزن بیشتر دادن به دغدغه های امروز تا فردا، خودمحوری محدود شده با توجه به نتیجه کارهای دیگران (عدالت و انصاف)، سُرَند اطلاعات برای اجتناب از مشکل های ناشی از انباشت بیش از حد اطلاعات و سهولت در تصمیم گیری، و ارتکاب رفتارهای غیر اخلاقی بدون آنکه افراد متوجه خلاف بودن آن باشند، به طور جدی بر تصمیم گیری هایمان اثر می گذارند.
?تصمیم گیرندگان برای جامعه و کشور در دولت و مجلس چون از میان همین انسانهای عادی انتخاب می شوند، به مانند سایرین کاملا مستعد اثرپذیری از این سوگیری های رفتاری هستند. چنانکه سوگیری های فردی و عدم اصلاح آنها می تواند به تباهی فرد بینجامد، سوگیری های موثر در تصمیم گیری در سیاسیون شاغل در قوای مقننه و مجریه موجب خسران های جدی برای جامعه می شود.
?در پایان دو پیشنهاد را مطرح می کنم: اول آنکه برای سیاسیون شاغل در دولت و مجلس دوره هایی از ابتدای پذیرش مسئولیت با فواصل زمانی مناسب برگزار گردد تا آنان از وجود چنین سوگیری های مخربی در تصمیم هایشان مطلع گردند. دوم آنکه بر بستر اینترنت ملی “سامانه شفافیت مالی افراد و سازمانها” که در بدو امر نیز قابل دسترس برای اصحاب قلم و رسانه چون خبرنگاران، استادان دانشگاه و حوزویان باشد، راه اندازی گردد. روشن نبودن دقیق نحوه هزینه کرد هزاران میلیارد تومان در کشور توسط دولت ها و میزان اثر گذاری آن هزینه کردها بر رشد، پیشرفت و توسعه (رپت) کشور در کنار شفاف نبودن منابع درآمدی افراد که به ساخت “باستی هیلز”ها و جنگل/زمین خواری انجامیده است، با استفاده از روش قالب بندی توسط “فاسدکان” و “مفسدکان” بر وجه اسلامی حکمرانی در کشور آسیب جدی می زند و می رود تا نارضایتی از وجود فقر و محرومیت را در دهک های پایین جامعه چون کارگران به تنفری که توسط دشمنان جامعه به سویی غلطی هدفگیری می شود تبدیل کند. علی (ع) فرموده است: ترس با ناامیدی و یأس مقرون است، و شرم و کم‌رویی با محرومیت، و فرصت‌ها می‌گذرد همچون عبور ابرها، پس فرصت‌های نیک را غنیمت شمارید.
@EmadibaygiGleam
@DrEmadiBaygi