تهران،نطنز، تهران با رصد ماهواره افق ۱۶
مجتبی عمادی
?شرایط سختی را می‌گذرانیم. از لحاظی با شرایط کشور در دوران نخست وزیری مصدق همخوانیم که تحت تحریم انگلیس قرار گرفتیم و نتوانستیم نفت بفروشیم؛ لذا با شرایط سخت اقتصادی روبه‌رو شدیم. از طرفی نیز به خاطر وجود پاندمی کرونا، با شرایطی شبیه اواخر قاجاریه رو‌به‌رو هستیم که آن سه سوار مرگبار حضور داشتند. در آن دو واقعه، انگلیس، روسیه و آمریکا نقشی فعال داشتند. اما، در شرایط امروز نیروهای متخاصم/رقیب دیگری نیز اضافه شده‌اند: اسرائیل، عربستان و ترکیه. به این عرصه حضور نیروهای متخاصم/رقیب، البته لازم است که به وجود تاریخی نیروهای داخلی فروکاهنده رشد، پیشرفت و توسعه (رپت) منجمله فقدان احزاب و نیز آنچه را که ابوالحسن ابتهاج کِرم می‌نامید و محمد فاضلی جلاسان گِردگو نامیده است، حتما اشاره کنیم.
?از عرصه نیروهای داخلی فروکاهنده رپت می‌گذرم، چون در نوشته حاضر قصدم توجه به نیروهای متخاصم/رقیب خارجی است. از میان آن نیروهای خارجی نیز برخی چون انگلیس، روسیه، آمریکا و ترکیه (عثمانی‌ها) سابقه تاریخی تخاصم/رقابت دارند. تا آنجا که می‌دانم عربستان نیز تا قبل از ظهور محمدبن‌سلمان، در تخاصم آشکار با ایران نبود؛ هر چند که کشورهای عربی در جنگ تحمیلی، طرف صدام را گرفته بودند و کمکش می‌کردند. در هر حال، نیروی جدیدی که به خصوص پس از انقلاب از رقابت پنهان به تخاصم آشکار تغییر فاز داد، اسرائیل بوده است.
?اسرائیل، فرزند لوس و نُنُر انگلیس و به خصوص آمریکاست. علت آن را دقیق نمی‌دانم؛ اما از زمان تاسیسش تاکنون، هر چه می‌خواسته چون علیمردانِ عباسقلی‌خان انجام داده است؛ اصلا کاری به آنچه به اصطلاح “این آخوندا میگن”هم نداریم؛ کافی است نگاهی به رسانه‌های انگلیسی زبان اسرائیلی و به خصوص کتاب جالب و با جزئیات رونن برگمن با عنوان برخیز و اول بکش بیندازیم. دولتها در اسرائیل برای سالیان متمادی است که از ابزارهای مختلف منجمله بمباران، انفجار، خرابکاری و ترور هدفمند علیه کشورها/افراد متخاصم استفاده می‌کنند؛ به عیان یا در هاله‌ای از ابهام اما به صورتیکه با کمی جستجو به عامل اصلی می‌توان رسید. البته چنانکه نوشتم، این علیمردان لوس و ننر، همواره از حمایت دول غربی به خصوص آمریکا برخوردار بوده است.
?در کنار آن تخاصمی که میان ایران و جبهه‌ی به نمایندگی اسرائیل وجود دارد که شاخصه‌ی آن استفاده از ابزارهای قدرت سخت است؛ به تازگی اسرائیل نیز در کنار انگلیس و آمریکا و عربستان به رویکرد قدرت نرم نیز در قبال ایران متوسل شده است. بی‌بی‌سی فارسی، من‌وتو، صدای آمریکا، رادیو فردا و ایران اینترنشنال شبکه‌هایی هستند که پوشش جامعی از حوادث و وقایع ایران را به صورت ۲۴ ساعته به انجام می‌رسانند؛ البته که ‌بی‌بی‌سی یک مدرسه درس‌آموزی است. در‌هر‌حال، اسرائیل به نظرم به تازگی فعالیت‌های بیشتری را در این عرصه دارد به انجام می‌رساند؛ به طوریکه به جز صفحات به زبان فارسی در شبکه‌های مجازی که من یکی از آنها را در توئیتر دیده‌ام، دست به ساخت سریال نیز زده‌اند. از قبلی‌ها نمی‌دانم، اما سریال تهران تازه‌ترین اثر آنان است. نماهایی کاملا عینی از تهران با بازی دختری با چهره‌ای معصوم و از خانواده‌ای ایرانی-یهودی که به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند و حال از طرف موساد برای خرابکاری به ایران آمده است. البته من ساخت و فیلم و سریال در مورد ایران را، کاملا بیانگر وجود درک قدرت ایران از سوی متخاصمان/رقبا می‌دانم.
?به نظرم ما اکنون در جنگی تمام عیار و پیچیده در چندین جبهه هستیم. جنگی که از انواع ابزارها در آن استفاده شده و به نظرم خواهد شد: حملات سایبری، خرابکاری، بمبگذاری، حملات موشکی، تحریک برای ایجاد اغتشاش، بازی با نرخ ارز، تحریم و موارد دیگر. نمی‌دانم، اما به نظرم ما فاقد اتاق جنگ هستیم. این جنگ اجتماعی-اقتصادی-سیاسی-نظامی-روانی است. به نظرم ما بیشتر بر جنبه‌ی اقتصادی-نظامی متمرکز شده‌ایم. کاری به عملکرد دولت تدبیر و امید ندارم، اما به طور کلی مجلس ما به خصوص به خاطر ضعف‌های ساختاری توان ذاتی لازم برای کمک در چنین جنگ پیچیده‌ای را ندارد؛ به خصوص اگر این موضوع را در نظر بگیریم که تازه‌نمایندگان ابتدا می‌خواهند سری توی سرها دربیاورند!
?چه کنیم؟ اول آنکه بپذیریم در جنگی پیچیده هستیم که صرفا و انحصارا به خاطر “این آخوندا” نیست. دوم اینکه، با هیاهو و فریاد بر سر وزرای پر انتقاد دولت تدبیر و امید سودی برای کشور حاصل نمی‌شود. چنانکه رهبری با تشکیل شورای سران قوا به کمک دولت شتافته‌اند، مجلس در سال پایانی دولت لازم است به دولت کمک کند. سوم اینکه، نیاز است به عموم مردم و از تربیونها و رسانه‌های مختلف با تشریح صادقانه، منطقی و عالمانه ابعاد جنگ چند بعدی توضیح داده شود تا آرامش بر قلوب حکمفرما شود./۱
@EmadibaygiGleam
@DrEmadibaygi

✨چهارم اینکه، دهکهای پایین جامعه در این تورم دو رقمی آسیب بیشتری می‌بینند؛ لذا توجه جدی، دقیق و مستمر جهت مرتفع کردن نیازهای ضروری آنان به شدت مفید است. پنجم اینکه، اتاق جنگ با حضور شایستگان عرصه‌های اقتصادی-سیاسی-اجتماعی-روانی-نظامی تشکیل گردد، چنانکه چرچیل در نبرد با آلمان تشکیل داد و حتی رقبای اصلیش نیز در آن عضویت داشتند. ششم آنکه، متخاصمان/رقبا می‌خواهند ما را تحریک به عملی نمایند تا راه برای تداوم تحریم تسلیحاتی، رفتن به ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و تشکیل ائتلافی به ظاهر بین‌المللی برای حمله نظامی به ایران، بمباران مراکز هسته‌ای و پاره‌ای سناریوهای دیگر هموار گردد. در این شرایط، حفظ صبر استراتژیک به همراه پاسخ در‌خور جهت جلوگیری از پررو شدن متخاصمان/رقبا مانند توقیف نفتکش‌ها ضروری است. هفتم آنکه، اقتصاد بدون رقابت، هر کشوری را به قهقرا می‌برد؛ لذا، لازم است بساط رانتها، انحصارها و تعارض منافع جمع گردد. به نظرم، این اصلی‌ترین کار مجلس است. هشتم آنکه، ما به احزاب و سیستم نخست وزیری در کشور نیاز داریم، تقید مکانی-زمانی ما این را می‌طلبد. نهم آنکه، بدون حمایت و خواست مردم، اصلاحی رخ نخواهد داد. واقعا نیاز است تا عموم مردم توانا شوند، تا پیگیر و مجری حذف رانتها، انحصارها و تعارض منافعها گردند.
? ایران، اکنون به مانند انگلیسی که خود را در چنبره‌ی هیتلر می‌دید و تیره‌ترین ساعتها را می‌گذراند، در چنبره‌ی جنگی چند‌بعدی و ظالمانه است. چنانکه هیتلر و نازی‌ها سرنگون شدند، ما نیز با درایت و کنش عاملانه عالمانه از این دوران گذر خواهیم کرد./۲
@EmadibaygiGleam
@DrEmadibaygi