مجتبی عمادی

جمهوری اسلامی ایران این هفته ۴۰ ساله شد. اما با این که کشور در معرض بحران شدید اقتصادی قرار گرفته است، این سوال توسط افرادی در داخل ایران و همسو با آن توسط ایرانیان مهاجر پرسیده می شود که آیا انقلاب اسلامی عملا زندگی ایرانیان را بهبود بخشیده است؟

با خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم های ظالمانه، ارزش پول ملی ۷۰ درصد کاهش یافته، نرخ افزایش قیمت ها ۴۰ درصد شده است و یک سوم دانش آموختگان دانشگاهی بیکار هستند. هدف دولت ترامپ از پیگیری چنین سیاست هایی، تغییر رژیم در ایران است.

نگاه دقیق تر به اطلاعات اقتصادی در ایران از این نظر که مردم ایران از سال ۱۹۷۹ به ورطه فقر مفرط رانده شده است، حمایت نمی کنند. ایران پس از انقلاب خوب عمل کرد. در سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ (دوره باراک اوباما و قبل از اعمال تحریم های ظالمانه توسط وی) ایران به طور متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ۸٫۷ درصد را در مقایسه با فقط ۲٫۹ درصد در ترکیه به ثبت رساند. در گزارش “پیشرفتهای انسانی” سازمان ملل ۲۰۱۸، با در نظر گرفتن درآمد سرانه ، میزان تحصیلات و طول عمر مردم، ایران در رده ۶۰ از ۱۸۹ کشور قرار گرفت که از ترکیه (۶۴)، مکزیک (۷۴) و برزیل (۷۹) پیشی گرفته است.

علاوه بر این، داده های پایش جمع آوری شده نشان می دهد که بهبودی مستمر در دسترسی ایرانیان به خدمات اساسی و امکانات خانگی رخ داده است. امروزه تمام خانوارهای ایران نسبت به سال ۱۹۷۳ به انرژی الکتریسیته ( ۴۳ درصد در ۱۹۷۳) و آب پاک ( ۳۳ درصد در ۱۹۷۳) دسترسی دارند. گاز طبیعی که قبل از انقلاب وجود نداشت، اکنون به ۸۵ درصد از کل خانه ها وارد می شود. بعلاوه، از زمان انقلاب، رهبران ایران سرمایه گذاری هایی در زیرساخت هایی انجام داده اند که دسترسی نه تنها به آب لوله کشی، بلکه همچنین به بهداشت و آموزش و پرورش را در مناطق روستایی گسترش داده است. در نتیجه، فقر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، از بیش از ۲۰ درصد در اوایل دهه ۱۹۷۰ تا کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۴٫ در هر حال، عمده موفقیت ها از سیاستگذاری های مستقیم دولتی بوده است و بخش خصوصی به رشد مناسبی نائل نشده است. بعلاوه، در حالی که ایران پس از انقلاب در بعضی از حوزه ها عدالت را بهبود داده است، در کاهش نابرابری درآمدی، موفق نبوده است. ضریب جینی (معیار رایج نابرابری درآمد، صفر نشان دهنده حداکثر برابری) بیش از ۰٫۴۰ است، که خیلی کمتر از آن در اوایل دهه ۱۹۷۰ نیست. (مقاله نوشته دکتر جواد صالحی اصفهانی است).
@EmadibaygiGleam

https://www.brookings.edu/opinions/the-islamic-revolution-at-40/amp/?__twitter_impression=true