حضرت علی (ع) در یک دعایی که مربوط به احوال آدمی است
و اینکه روح آدمی می‌تواند چه استعلاهایی پیدا کند، دعایی دارند که من آن را همیشه در قنوت می‌خوانم:

اللهم اجعل نفسی اول کریمه تنتزعها من کرائمی (خطبه ۲۱۵)

خدایا کاری کن که از چیزهای ارزشمند زندگی، جانم اولین چیزی باشد، که از من می‌گیری؛
نکند قبل از این که جانم را می‌گیری
انصافم گرفته شده باشد، شرفم، عدالتم و … گرفته شده باشد و تفاله‌ای شده باشم که تو جانم را می‌گیری.
خدایا از میان چیزهای شریف، اولین چیزی را که می‌گیری، جانم باشد،
و وقتی می‌میریم شرفم، صداقتم، عدالتم، شفقت و عشق‌ورزی به انسان‌ها در من سر جایش باشد.
تواضعم، انسان دوستی‌ام سر جایش باشد. نه این‌که تا جانم به لبم برسد و بمیرم؛
عدالتم، انصافم و مروت و جوانمردی و صداقت و تواضعم را از دست داده باشم.

این یکی از تکان دهنده‌ترین جملاتی است که در فرهنگ بشری گفته شده است. یعنی کریمه‌های وجود من زیاد است، اما جان من اولین کریمه‌ای باشد که از من می‌گیری.
این جمله، شبیه به جمله حضرت عیسی است که می‌فرمایند:
نمی‌‌ارزد جهان را بگیری و در مقابلش روح خودت را بفروشی، ولو جهان را در مقابل روحت به تو بدهند.

تحلیل فلسفی، ص ۱۴۷-
مصطفی ملکیان
@EmadibaygiGleam