✅حضرت عیسی بن مریم (ع) فرمودند:
«من بیماران را #مداوا کردم و به اذن خداوند شفایشان دادم. کور مادرزاد را به اذن خدا بینا کردم. مردگان را به اذن خدا زنده کردم. ولی وقتی می خواستم شخص «احمق» را معالجه کنم، نتوانستم او را #اصلاح گردانم!»

پرسیدند:
« #احمق کیست؟»

حضرت عیسی(ع) پاسخ دادند:
«خودرأیِ خودپسند؛
کسی که همه فضایل را برای خود می‌داند و هیچ عیبی در خود نمی‌بیند. هر چه حق و حقوق است برای خودش می‌داند و برای دیگران نسبت به خود، حقی قائل نیست.
این همان «احمق» است که برای #درمان او، هیچ راهِ چاره ای وجود ندارد!»
?الاختصاص ، صفحه ۲۲۱
#مباهله_قرن_۲۱

@EmadibaygiGleam