بخش تعاملی الف – ابراهیم کاظمیان، ۸ تیر ۹۵
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۷
کد مطلب: ۳۶۷۱۴۴
متن و ترجمه گزارش:

In Germany to work in hospital usually means both high work load and low pay in relative terms, so that some new doctors prefer industry or other jobs.There are four different kinds of hospitals in Germany, depending on who operates them: community hospitals, university hospitals, private hospitals, and hospitals operated by a church or religious organization. Their salary structures don’t differ too much in the first year of employment. In their first year, doctors will roughly get ۴,۰۰۰ Euro/month, and after ۳-۵ years this can grow to more than ۵,۰۰۰ Euro/month before tax. With additional training towards a specialist (Facharzt) a doctor can start in a university hospital at around ۵,۶۰۰ Euro/month, increasing to a maximum of less than ۷,۰۰۰ Euro/month in ۱۲ years .

The average monthly salary of all professions in Germany is less than ۳,۵۰۰ Euro before tax.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4426124

ترجمه:

در آلمان کار در بیمارستان معمولا به معنی هم بار کاری بالا و هم دستمزد کم در شرایط نسبی مشابه است، به طوری که برخی از پزشکان ترجیح می دهند به سراغ صنعت یا مشاغل دیگر بروند. چهار نوع مختلف بیمارستان در آلمان بر اساس نوع مدیریت وجود دارد، بیمارستان عمومی(دولتی)، بیمارستان دانشگاهی، بیمارستان های خصوصی و بیمارستان اداره شده توسط یک کلیسا یا سازمان مذهبی.

ساختار حقوق و دستمزد این ها در سال اول اشتغال چندان متفاوت نیست. در سال اول، پزشکان تقریبا ۴۰۰۰ یورو در ماه، دریافت می کنند که پس از ۳-۵ سال می تواند به بیش از ۵۰۰۰ یورو در ماه قبل از مالیات رشد کند. با آموزش های اضافی نسبت به یک متخصص، یک دکتر می تواند در یک بیمارستان دانشگاهی با حدود ۵۶۰۰ یورو در ماه شروع کند، که بعدا به حداکثر کمتر از ۷۰۰۰ یورو در ماه پس از ۱۲ سال کار افزایش می یابد.

متوسط حقوق ماهانه همه شاغلین در آلمان کمتر از ۳۵۰۰ یورو قبل از مالیات است.

نتیجه گیری: به طور خلاصه با اینکه سرانه درآمد در آلمان بسیار بالا است، اما حقوق ماهانه یک پزشک، حدودا ۴۰۰۰ یورو است، که ۴۰ درصد مالیات هم باید بپردازد و از این نظر تقریبا زیر متوسط تحصیل کردگان جامعه و در حد متوسط همه شاغلین دریافتی دارد. البته این سیاست برای تقویت حضور استعدادها در بخش های واقعی و مولد اقتصادی (صنعت، موسسات تحقیق و توسعه و …) و دلایل دیگر اتخاذ شده است.
http://alef.ir/vdcc0mq102bqes8.ala2.html?367144