Modjtaba Emadi-Baygi:
داستان زندگی بعضی از آدم ها:

آن یکی خر داشت و پالانش نبود

یافت پالان، گرگ خر را در ربود??

کوزه بودش، آب می‌نامد بدست

آب را چون یافت خود کوزه شکست??مولانا