‍ دوازده برابر شدن درآمد کشاورزان و جواب محمد قهرمان فقید

اخیرا رئیس محترم جمهور-حسن روحانی- در سخنرانی خود (http://akharinkhabar.ir/money/5280699) با انجام پاره ای حساب و کتاب به این نتیجه رسیدند که درآمد کشاورزان گندمکار دوازده برابر شده است. در راستای آنکه در جلسه اخیر هیئت دولت نیز به منتقدان در زمینه #گرانی و #بیکاری گفته اند “#به_شما_نیامده”، لذا جوابیه دهقانان عزیز را از زبان شیرین #محمد_قهرمان به لهجه تربتی تقدیم می کنم. لازم به ذکر است که عکس جوابیه کامل آن شاعر فقید به پیوست است
اَجّاش نیَه کَسرِ غَمِ دهقو
هر چَن دِلِشا بِرَش زِیَه قُبلَه?
بِدبَخت و زِقولِه بار و نادارَه
خَرجِش دِریایِ، دَخل یَگ چِکلَه?
جِرّیدَه قِباش و یاخَنِش کِندَه
با غم زِیَه صُحب و شوم سِر کِلَّه?
روشرِ که دِ چِلَّه یخ زَ از سِرما
گِرمای تِموز کِردَه جِزغَلَه?
هر چه مُدُوَه، دِ جایش اِستیدَه
بیتَر نِیَه کار و بارش از فَعلَه?
از گوشنِگی اُفتیَه دِلِش وِر غَش
سِر خوردَه و پور، مالِکِ دِلّه?
بِستِن که خدا زِ مُردُم قُچّاق
بِستَنَه، بَتَه به مُردُم زِلَّه?