روایت‌ها و الگوها
مجتبی عمادی

💫ما چند صباحی بیش نیست که در این کره خاکی هستیم. از پیدایش زمین تا آغاز حیات، میلیاردها سال گذشت تا ما تکامل یافتیم. بعلاوه، هر انسان سالمی که متولد می‌شود، از حیث ژنتیکی منحصربفرد و وقوع‌یافته‌ی احتمالی بسیار کم بوده است. پس، جان انسانها ارزشمند است و بایستی قدر آن دانسته شود.
💫تورم مزمن چند دهه‌ای، روزگار را بر بسیاری از مردم سخت کرده است. در کنار آن، مواجه شدن با نبود واقعی آب در شهرکرد و همدان، به خوبی اهمیت بنیادین #تامین_پایدار_آب را نشان داد. در کنار این‌دو اما، عدم اطمینان نسبت به آینده با برتری بدتر شدن شرایط، امنیت روانی جامعه به شدت متاثر کرده است. در ادامه به نمونه‌هایی اشاره می‌کنم.
💫فیلم‌های مختلفی که از دزدی‌های مختلف پخش می‌شود، زنگ هشداری جدی در خصوص فراگیر شدن فقر است. اندیشیده‌ایم که چرا جوانی در وسط اتوبان در روز روشن با قمه در ترافیک دست به دزدی می‌زند؟
💫می‌خواهیم برجام را به زندگی مردم گره نزنیم. آیا موفق بوده‌ایم؟ به تغییر نرخ دلار با هر خبر مثبت و منفی در این خصوص توجه کنیم. موفق نبوده‌ایم. آیا این بدان معناست که ما زیاده‌خواهیم؟ بعید می‌دانم.
💫دیگر خاوری به تاریخ پیوست! چرا؟ گزارش تحقیق و تفحص از #فولاد_مبارکه او را روسفید کرد! تا چه حد آن گزارش واقعی بود و اعدادش قابل استناد؟ خدا داند!
💫هنوز از فاجعه‌ی متروپل چندی نگذشته است، فاجعه‌ی فوت دختر جوانی به نام مهسا امینی، جامعه را در بهت فرو می‌برد. بیایید در نظر بگیریم که با خطاکاران در هر دو مورد برخورد مناسب به انجام می‌رسد اما آیا جامعه التیام می‌یابد؟
💫هدفم از یاددآوری برخی از نمونه‌های بالا، سیاه‌نمایی و تلخ‌کام کردن خودم و خوانندگان نبود. فقط می‌خواستم به روشنی نشان دهم که در کنار ابرچالشهایی چون #تورم_مزمن، #تامین_پایدار_آب، و #تامین_پایدار_انرژی، نااطمینانی  نسبت به آینده با برتری بدترشدن شرایط، امنیت روانی جامعه را هدف گرفته است. این ناامنی روانی، خطرناک است.
💫بهار عربی چگونه آغاز شد؟ پلیس تونس با همان الگوی قبل گاری بوعزیزی را توقیف کرد. می‌توان حدس زد که روایت رسمی حکومت زین‌العابدین بن علی چه بوده است. اما نتیجه آن آتش زدن چه شد؟ به سرنوشت تونس، مصر، لیبی و سوریه بنگریم! غربیان از شر قذافی راحت شدند، مصر به روال سابق برگشت و سوریه که زمانی تهدیدی برای اسرائیل بود به طور جدی شخم زده شد. هزاران انسان بیگناه با درد و رنج از دنیا رفتند. به ماندگان کاری ندارم.
💫الگوها، در علوم زیست‌پزشکی و مالی مهم هستند؛ چون تکرارشونده هستند.‌ تکرار وقایع تلخ، خطرناک است. برای ایران امروز اما سهم مهلک است. چرا؟ چون در جنگ روایت‌ها، به طور معمول بازنده‌ایم.
💫نوبل اقتصاد را که به کانمن و بعدها تیلر دادند بدین جهت بود که نشان دادند ما آنچنانکه می‌نماید عاقل نیستیم و هیجانها و احساسها بر قضاوت و تصمیم‌گیری ما کاملا موثر است و ما را به سوگیری می‌کشاند. از فقره گرانی بنزین در آبان ۹۸ تا فوت مرحوم مهسا امینی، واری آنکه حقیقت چه بوده است، روایت مردمی که در عصر دیجیتال زندگی می‌کنند کاملا محتمل است که با روایت رسمی حکومتی متفاوت باشد. هر چه تعداد این روایت‌های متفاوت بیشتر شود، تمایز دست‌کم آن بخش از جامعه که روایت‌هایش متفاوت از حکومت است بیشتر می‌شود. از حیث ژنتیک جمعیت و تکامل، این تمایز به ظهور گونه جدیدی می‌انجامد.
💫نگران ایرانم. به عنوان یک شهروند عادی که وطنم ایران را دوست می‌دارم، در نوشته‌های قبلیم به راه‌حلهای برون رفت و غلبه‌ی بر ابرچالشها و بحرانها پرداختم. خلاصه‌ی همه آنها، کل‌نگری مبتنی بر تقید فضایی-زمانی است. به کاربستن این مهم تا نیل به نتیجه‌ی مورد پسند و نگهداشت آن، به نیروی انسانی شایسته نیاز دارد. همان نیروی انسانی که وقتی واقعا تخصص و مهارت انجام کاری یا مسئولیتی را ندارد، تعهد دارد که آن را نپذیرد.
۲۹ شهریور ۱۴۰۱
https://t.me/EmadibaygiGleam/1604