شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۸: هنگ گنگ اول؛ امارات رتبه دهم؛ قطر ۲۹؛ ارمنستان ۴۴؛ بحرین ۵۰؛ ترکیه ۵۸؛ عربستان ۹۸؛ ایران ۱۵۶؛ کره شمالی ۱۸۰؛ @EmadibaygiGleam??????????????? https://www.heritage.org/index/ranking