“شاخص حاکمیت قانون” میزان تبعیت از قانون پذیری را در ۱۱۳ کشور و حوزه قضایی در سراسر جهان را بر اساس نظر سنجی از بیش از ۱۱۰،۰۰۰ خانوار و ۳۰۰۰ متخصص انجام می دهد. شاخص داده های اولیه شامل شاخص حاکمیت قانون (WJP)، میزان عملکرد حاکمیت قانون در کشور را بر اساس هشت عامل تعیین می کند: محدودیت های قدرت دولتی، فقدان فساد، دولت باز، حقوق اساسی، نظم و امنیت، اجرای قوانین، عدالت مدنی و عدالت کیفری.
رتبه های اول تا پنجم: دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئد، هلند. امارات ۳۲، ایران ۸۰؛ افغانستان، کامبوج و ونزوئلا سه کشور آخر در رتبه بندی.
@EmadibaygiGleam

http://data.worldjusticeproject.org