آخرین گزارش رقابت پذیری جهانی اقتصاد، ۱۳۷ اقتصاد را از طریق توانایی آنها برای حفظ رشد فراگیر رتبه بندی نموده است. این رشدی است که تغییرات مثبت را به ارمغان می آورد و به نفع شهروندان و محیط است. این شاخص به ۱۲ ستون رقابت از جمله نوآوری، زیرساخت ها و محیط اقتصاد کلان نگاه می کند. این شاخص، کشورها را بر اساس امتیاز اخذ شده در هر ستون نیز رتبه بندی می کنند. شاخص رقابت پذیری جهانی ایران در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸: رتبه ۶۹ از میان ۱۳۷ کشور. بهترین رتبه سوئیس و بدترین رتبه یمن جنگ زده. رتبه ایران نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس، آذریایجان؛ گرجستان و قزاقستان عدد بالاتری است، متاسفانه???????@EmadibaygiGleam????????????????

 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings

 

https://www.weforum.org/agenda/2017/09/global-competitiveness-2017-top-economies