شاخص رقابت پذیری ۴ (GCI 4.0) نقشه دقیقی از عواملی که بهره وری، رشد و توسعه انسانی را در عصر چهارمین انقلاب صنعتی به پیش می برد، فراهم می کند. دوازده ستون این شاخص رقابت پذیری عبارتند از: نهادها، زیرساختها، پذیرش اطلاعاتی/مخابراتی، ثبات اقتصاد کلان، سلامت، مهارتها، بازار محصول، بازار کار، نظام مالی، اندازه بازار، پویایی کسب و کار، قابلیت نوآوری.
?رتبه ایران: ۹۹
?آخرین رتبه: ۱۴۱ متعلق به کشور چاد
⚡️سنگاپور، آمریکا، هنگ گنگ، هلند، سوئیس، ژاپن، آلمان، سوئد، بریتانیا، و دانمارک: رتبه های اول تا دهم
?بهترین رتبه های منطقه خاورمیانه (غرب آسیا) و شمال آفریقا: اسرائیل، امارات، قطر، عربستان، بحرین؛ کویت بیشترین بهبود را داشته است.
?بدترین رتبه های منطقه خاور میانه (غرب آسیا و شمال آفریقا): یمن (اول)، ایران (دوم) و مصر (سوم).
این گزارش نشان می دهد که هر چه شاخص رقابت پذیری بهتر باشد، استانداردهای زندگی بهتر هستند.

چنانکه ژوزف شومپیتر-اقتصادان و مبدع کارآفرینی- مورد تاکید قرار داده است، گزارش اخیر شاخص رقابت پذیری همچنان بر این موضوع تاکید می ورزد که عامل موفقیت کشورها در رشد، پیشرفت و توسعه (رپت) عبارت است از در آغوش گرفتن ایده های جدید و به چالش کشیدن وضع موجود (تخریب خلاق)، در سامانه‌ای که اجزای آن با یکدیگر همخوانی یا سازگاری داشته باشد.
کلیه ملت هایی که در بالای لیست شاخص رقابت پذیری سال ۲۰۱۹ قرار گرفتند، در کلیه ۱۲ ستون مورد سنجش عملکرد خوبی داشتند (همخوانی یا سازگاری). این بدان معناست که بهبود در یک ستون و پسرفت در یک ستون دیگر شاخص رقابت پذیری (عدم سازگاری) نمی تواند باعث بهبود شاخص شود.
اما در صورت وجود سازگاری و همخوانی میان ۱۲ ستون مورد ارزیابی در شاخص رقابت پذیری، کدام عامل موتور پیشران رپت است؟
آینده اندیشی و در آغوش گرفتن آینده،
به همراه گنجاندن فناوری به عنوان بخشی لاینفک از سیاستگزاری، موتور پیشران رپت است. به عبارت دیگر عامل تمایز کشورهای پیشرو و پسرو، اکوسیستم نوآوری است. اکوسیستمی که در آن شرایطی خلق می شود که نوآوری، بخشی از کل اقتصاد و نه فقط محافل تعالی سازمانی است. البته این کار نیاز به تلاش فراوان دارد؛ چنانکه دکتر علی سرزعیم در نوشتاری به زیبایی اشاره کرده است: انتخاب مدل آلبانی یا آلمان جهت کار و زندگی است. در آلبانی شرایط کاری راحت است اما شرایط زندگی سخت؛ در آلمان شرایط کاری سخت است، اما رفاه وجود دارد. به عبارت ساده، بدون سخت کار کردن جامعه به رفاه نمی رسد.
@EmadibaygiGleam

https://www.weforum.org/agenda/2019/10/the-worlds-most-competitive-economies-global-report

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/

@EmadibaygiGleam