تعریف واژه فساد می‌تواند یک چالش باشد. فساد دارای اَشکال مختلفی است و مجرمان در توسعه راه‌های جدید برای فساد و زدودن ردپای خود متبحر هستند. برای ارائه تعاریف مختلف، بسیار فکر شده است، اما علیرغم ماهیت پیچیده، اغلب افراد قدرت تشخیص عمل غیراخلاقی هنگام مواجه با آن را دارا هستند.

می‌توان فساد را اینگونه تعریف کرد: «سوءاستفاده از قدرت محول‌شده جهت نفع شخصی». این تعریف سه مولفه فساد را در بر می‌گیرد. یک، فساد در بخش دولتی و خصوصی اتفاق می‌افتد (رسانه و جامعه مدنی از این قاعده مستثنی نیستند)[۱]. دو، فساد شامل سوءاستفاده از قدرت در یک نهاد دولتی یا سازمان خصوصی است. سه، رشوه‌گیر (شخص سوم یا، برای مثال، یک سازمان نظیر یک حزب سیاسی) و همچنین رشوه‌دهنده هر دو سود می‌برند، چه در قالب وجه نقد یا دریافت یک امتیاز بزرگ. گاهی اوقات «امتیاز» بدست آمده برای رشوه‌دهنده ممکن است «بزرگ» یا مشخص نباشد اما به‌هرحال یک امتیاز به شمار می‌رود. برای مثال، در یک جامعه فاسد که حق دسترسی به خدمات عمومی نظیر بهداشت یا تحصیل تنها با پرداخت رشوه غیرقانونی میسر می‌شود، آنهایی که استطاعت پرداخت رشوه را دارند نسبت به کسانی که این استطاعت را ندارند، دارای برتری هستند. در چنین شرایطی «منفعت» رشوه‌دهنده صرفا همان چیزی است که حق قانونی او است و رشوه‌گیرنده برای انجام وظایفی امتیاز دریافت می‌کند که در نهایت موظف به انجام آنها است.

غالبا فساد به دو دسته «بزرگ» یا «خُرد» (فساد خرد «اداری» نیز نامیده می‌شود) تقسیم می‌شود. فساد بزرگ عموما در سطوح بالای حوزه دولتی و سطح مدیریت ارشد کسب و کار رخ می‌دهد، که سیاست‌ها و قوانین در آنجا تدوین و تصمیمات اجرایی گرفته می‌شود. همچنین فساد بزرگ شامل مبالغ نقدی بزرگ است (فساد سیاسی عبارت رایج دیگری است که برای ارجاع به فساد بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، به طور عام یا خاص‌تر جهت ارجاع به تاثیر منفی پول در کمپین‌ها و احزاب سیاسی).

فساد مقیاس کوچک، فساد خرد یا اجرایی، فساد عادی است که در فاز پایانی پیاده‌سازی سیاست‌ها رخ می‌دهد، جایی که مسئولین با مردم مواجه می‌شوند. فساد خرد عمدتا به عنوان رشوه‌خواری در اجرای قوانین، دستورات و مقررات موجود، یا در سوءاستفاده از قدرت در موقعیت‌های روزمره یافت می‌شود (برای مثال، پلیس ترافیک که هر روز پولی از رانندگان تاکسی دریافت می‌کند تا دیگر برای آنها مزاحمت ایجاد نکند). فساد خرد اغلب شامل مبالغ نقدی مختصر در هر معامله است. با این وجود، شیوع فساد خرد ممکن است منجر به هزینه‌های بالا شده و فشار زیادی روی عملکرد سیستم‌های دولتی وارد کند، به طوریکه قابل مقایسه با فساد بزرگ باشد.
@EmadibaygiGleam

http://transparency4iran.ir/post/670