مقاله “قربانیان خاموش تحریم های آمریکا علیه ایران” توسط دکتر میترا قالیبافیان و شبنم همتی‌ از موسسه خیریه محک و دکتر اریک بوفت (Eric Bouffet) از بیمارستان تخصصی کودکان در تورنتو درباره تاثیر به شدت منفی تحریم ها بر درمان کودکان مبتلا به سرطان و کمبود داروهای مورد نیاز آنها در ژورنال لانست-انکولوژی منتشر شده است. تحریم های اقتصادی، مصداق جنایت علیه بشریت و ناقض حقوق بشر و حقوق کودکان است. آنان در پایان این مقاله از جامعه جهانی پزشکی استمداد حمایت نموده اند تا این تحریم های ظالمانه به یک تراژدی پزشکی منجر نگردد.

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30751-4/fulltext?rss=yes

@EmadibaygiGleam