همردیفی آن پیرمرد خراسانی، آن مرد لرستانی و حذیفه بن یمان
مجتبی عمادی
💫در سفر وزیر وقت جهاد کشاورزی-آقای حجتی- به خراسان جنوبی، پیرمردی شعر زیر را برای وی ابتدا خواند: این چه شوری است که در دور قمر میبینم// همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم//
هرکس روز بهی میطلبد از ایام//علت آنست که هر روز بتر میبینم//
ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است// قوت دانا همه از خون جگر میبینم//
اسب تازی شده مجروح به زیر پالان// طوق زرین همه بر گردن خر میبینم//
دختران را همه در جنگ و جدل با مادر// پسران را همه بدخواه پدر میبینم
هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد//هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم
پند حافظ بشنو خواجه برو نیکی کن//که من این پند به از گنج و گهر میبینم. در پایان هم خطاب به وزیر گفت: خودتون میدونید و مملکت‌تون! در روزهای اخیر هم شهروند لرستانی خطاب به وزیر رفاه-آقای عبدالملکی-گفته است: 《آقای وزیر بخدا اگر این روند طی بشود انقلاب بی‌انقلاب! آقای وزیر این‌هایی که الان مانده‌اند بادمجان دور قاب چین‌اند! این‌ها اگر خوب بودند، همان هشت سال جواب می‌دادند!》. 《حُذَیفة بن یمان، صحابی و صاحب سرّ پیامبر اکرم(ص) و از نخستین اسلام‌آورندگان که در بسیاری از جنگ‌های صدر اسلام پیامبر(ص) را همراهی کرد. وی از اصحاب و شیعیان خاص حضرت علی(ع) بود. در برخی از روایات به عنوان یکی از ارکان چهارگانه صحابی امام علی (ع) از او یاد شده است.》
💫همردیفی در زیست‌داده‌ورزی (بیوانفورماتیک) عبارت از آن است که دو یا چند توالی مربوط به ماده‌ی ژنتیک یا پروتئین از حیث مولکولها/حروف سازنده‌ با یکدیگر مقایسه می‌شوند تا شباهت‌ها و تفاوتهای آنها مشخص گردد. موضوع مقایسه‌ی همردیفانه، ابزاری جدید است؛ اما مقایسه ریخت‌شناسی و کالبد‌شناسی موجودات زنده اعم از گیاهان و جانوران سابقه‌ی دست‌کم چند‌صد ساله دارد و به خصوص در پژوهش‌های زیست‌شناسی تکاملی مفید و موثر بوده‌اند که نمونه‌ی برجسته‌ی آن تئوری تکاملی ارائه شده توسط چارلز داروین در قرن نوزدهم میلادی است.
💫تکامل زیستی پس از ارائه توسط داروین با استفاده از شواهد مختلف و بهره‌بردن از علوم مختلف به یک تئوری جامع تبدیل شده است که دیگر فقط در عرصه زایش و انقراض گونه‌های زیستی محدود نمانده است. از جمله کاربردهای تکامل در همان حوزه علوم زیست‌پزشکی، مطالعه سرطان و پیشرفت آن براساس الگوی تکامل بوده است. در این الگو، یاخته‌ی سرطانی به علت مواجه با سدهای مختلف و در نتیجه فشارهای گزینشی مختلف، رخنمودی مومسان (plastic phenotype)می‌یابد تا از آن فشارها از جمله رقابت جدی میان خود یاخته‌های سرطانی جان سالم به در برد و در نهایت با فراگستری و دگرنشینی در بافتهای دور دست (metastasis)موجب مرگ فرد مبتلا شوند.
💫حذیفه به علت برخورد فعالانه‌اش با نفاق شناخته می‌شود.《«منافق» کسی است که کفرش را پنهان میکند و اظهار اسلام مینماید. او از روی نیرنگ، دروغ و فریب دادن مسلمانها، ادعای ایمان میکند، در حالی که نسبت به همه یا برخی از ارکان ایمان در قلب خود کافر است. قرآن کریم در موارد متعددی به کفر منافقان تصریح کرده است(http://ensani.ir/fa/article/70067/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82).》در ایران حاضر، با توجه به تاریخ ورود اسلام به ایران و رسمی‌شدن مذهب شیعه در عهد صفویه، عمده جمعیت مسلمان هستند؛ در نتیجه، منظورم از نفاق در این نوشته با توجه به شرایط ایران امروز، چاپلوسان، متملقان، بادمجان دور قاب چین‌ها، و مگسان دور شیرینی هستند که به روشنی رخنمود مومسان یا‌خته‌های سرطانی را نشان می‌دهند. این افراد، فقط یک ارزش در زندگی خود دارند: بیشنه‌سازی منافع فردی چون یاخته سرطانی، بدون توجه کامل به کلیت سامانه.
💫انسان فاقد ارزش‌های مشخص و اصیل چنانچه رتق و فتق امور دیگران در هر منصبی به وی سپرده شود، چون اصل بنیادینش بیشنه‌سازی منافع فردی با استفاده از هر ابزاری است که رخنمود مومسان او را در برابر موانع محیطی برآورده سازد، پس از واگذاری مسئولیت ویرانه‌ای به ظاهر آباد تحویل فرد بعدی می‌دهد که چنانچه فرد بعدی هم مانند خودش باشد به لاپوشانی و در نتیجه انباشت مشکل‌ها که نهایت آن بروز بحرانهاست می‌انجامد. در واقع، به شدت از همگرایی ابرچالشها در ایران امروز نگرانم./۱
💫《جلاسان گردگو》در نظام مدیران اداری ایران، انطباق کاملی با رخنمود مومسان دارند زیرا از هر گونه انتقادی پرهیز می‌کنند، با هر شرایطی کنار می‌آیند، هر پستی/منصبی را می‌پذیرند و الگوی موفق تازه‌واردان به نظام می‌شوند.
💫یاخته‌های سرطانی با رخنمود مومسان، کاملا موفق هستند و تقریبا هر تغییر شرایطی حتی شیمی‌درمانی -هرچند ممکن است آنها را به سکون بکشاند- را از سر می‌گذارنند و در نهایت بر این فشار گزینشی قوی هم فائق می‌آیند. آن همردیفی پیرمرد خراسانی، مرد لرستانی و حذیفه ما را با حقیقت تلخ و کاملا عیان‌شده و بیان‌شده توسط عامه مردم رو‌به‌رو می‌کند: گسترش 《جلاسان گردگو》. هر چند رخنمود مومسان سرطان، پایان خط است برای فرد مبتلا؛ اما در بعد فرهنگی-اجتماعی می‌توان آن را به طور موثر مدیریت کرد.
💫سعدی در باب اول بوستان که در عدل و تدبیر و رای است در حکایت مامون با کنیزک به زیبایی نتیجه‌ی کار با منافقان نوین یا نکوخواهان را نشان داده است:
پری چهره را همنشین کرد و دوست

که این عیب من گفت، یار من اوست

به نزد من آن کس نکوخواه توست

که گوید فلان خار در راه توست

به گمراه گفتن نکو می‌روی

جفایی تمام است و جوری قوی

هر آن گه که عیبت نگویند پیش

هنر دانی از جاهلی عیب خویش

مگو شهد شیرین شکر فایق است

کسی را که سقمونیا لایق است

چه خوش گفت یک روز دارو فروش:

شفا بایدت داروی تلخ نوش

اگر شربتی بایدت سودمند

ز سعدی ستان تلخ داروی پند/۲
@EmadibaygiGleam
@DrEmadibaygi
آذر ۱۴۰۰