مجتبی عمادی

?به آمار موثق زیر که توسط دکتر محمد امینی رعیا در خصوص عملکرد بانک ها از صورت های مالی منتشر شده آنها جمع آوری شده است دقت کنیم:

?طبق گزارش فرهیختگان، بانک پاسارگاد ۸۰ درصد تسهیلاتی که داده را به شرکتهای خودش داده است.
?‏زیان انباشته بانک سرمایه در پایان سال ۹۶ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بود؛ فعالیت بانک اصلاح نشد، زیان بانک در پایان سال ۹۷ به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید!
?بانک تجارت در مجموع ۳۰۱۵ میلیارد تومان وام به توکلی طرقی، ریخته گران و زنوزی مطلق داده است که معوق و نکول شده اند!
?بانک صادرات، ۱۴۶۴ میلیارد تومان از سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم که با نرخ صفر درصد جذب کرده را به صورت قرض الحسنه وام نداده است. معادل ۵۰ هزار، ‎ وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی!
?بانک ملت حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه مردم که با نرخ صفر درصد جذب کرده را وام نداده است! این مبلغ برابر با ۸۰ هزار وام ازدواج سی میلیون تومانی است!
?علی قاسمی فرزند ‎مجید قاسمی مدیرعامل ‎بانک پاسارگاد، ۱٫۳ میلیارد تومان از این بانک وام گرفته است!
?بانک صادرات از ۱۱ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه، حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومانش را به مدیران و کارکنان خود وام قرض الحسنه داده است! ۱۴۰۰ میلیارد تومان آن را نیز وام قرض الحسنه نداده است!
?بانک ملت از ده هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه در سال ۹۷، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به مدیران و کارکنان خود وام قرض الحسنه داده است که معادل ۵۰ هزار وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی!
?سامان مدلل سال ۹۳ و ۹۴ هزار میلیارد تومان وام از بانک سرمایه گرفته است که اقساطش را نداده و معوق شده است!

?بانک ها، با اعطای وام، خلق پول می کنند. این عمل در ذات عملکرد بانک های تجاری است. پس مشکل کجاست؟ اول آنکه سرعت خلق نقدینگی در نظام بانکی ما حدود ۲۶ درصد است که بسیار زیاد است. دوم آنکه متاسفانه بانک ها در ایران وام های معوق-وام هایی که امیدی به باز پرداخت آنها وجود ندارد- را نه تنها از صورت دارایی خود حذف نمی کنند؛ بلکه با افزودن سود مرکب و جریمه دیرکرد موجب افزایش صوری دارایی بانک و سودده بودن غیر واقعی بانک می شوند. عدم حذف سریع دارایی غیر جاری و باقی ماندن آن برای مدتها در ترازنامه بانک موجب می شود که چرخه خلق و نابودی نقدینگی به نفع خلق آن یک سویه شود (سرطان نقدینگی). این یک سویگی به تورم مزمن (کاهش ارزش پول و گران شدن کالاها و خدمات) می انجامد زیرا به علت عدم جبران وام های معوق و نکول شده از محل سرمایه بانک و انتقال هزینه جبران آنها از سوی سپرده گذاران بانک به بانک مرکزی -چنانکه در مورد موسسه های مالی غیر مجاز چون ثامن الحجج رخ داد-، کل جامعه هزینه آن را پرداخت می کند.
?در مورد اعطای وام های قرض الحسنه به مدیران و کارکنان خود بانک های جذب کننده این نوع سپرده ها، بایستی مدال خلاقیت و نوآوری را در کشور به آنها اهدا نمود!!
?ایران بدون بهره بردن از مواهب نظام سرمایه داری چنانکه آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، و … استفاده نموده اند؛ گرفتار ضعف ها و نواقص نظام سرمایه داری چنانکه رودولف هیلفردینگ گفته، گردیده است. وی تصریح می کند که تمرکز ابزار تولید و به وجود آمدن سرمایه مالی زمینه را برای انحصار بیشتر و تضعیف رقابت در نظام سرمایه داری فراهم می آورد و به سوی سیطره بیشتر مراکز پولی و مالی بر مراکز صنعتی و اقتصادی به پیش می رود.
?سرمایه داری رفاقتی که یکی از جنبه های موءخر آن سرمایه داری ریش دار است، کمر به خالی کردن جیب های عموم به نفع عده ای رفیق گرمابه و گلستان، بسته است. در فقدان قوانین کارآمد و جامع (ضعف مجلس) و نظارت موثر، دقیق، فعال و قاطع بانک مرکزی (ضعف قوه مجریه) که یکی از دلایل آن وجود تعارض منافع از نوع درب های چرخان است، سپردن برخورد با این مفاسد به فقط قوه قضائیه چونان رها کردن سرچشمه است.
درختی که اکنون گرفتست پای
به نیروی شخصی برآید ز جای

و گر همچنان روزگاری هلی
به گردونش از بیخ بر نگسلی

سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
@EmadibaygiGleam
@DrEmadibaygi