? پیش نویس لایحه شفافیت در پنج بخش و هشت فصل تدوین شده‌است. مهمترین عناوین لایحه:

? شفافیت سازمانی،
?شفافیت اطلاعاتی،
?شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال اداری،
?شفافیت مسافرتهای خارجی،
?گزارشگری فساد،
?الزامات شفافیت در حوزه های خاص،
? شفافیت سیاسی،
?شفافیت اقتصادی،
?شفافیت فرهنگی،
?شفافیت اجتماعی،
?شفافیت اداری،
? شفافیت قضایی و انتظامی،
?شفافیت تقنینی،
?شفافیت امنیتی- اطلاعاتی.

ایمیل ارسال شده به
[email protected]

با سلام

احتراما ضمن قدردانی از تهیه “پیش نویس لایحه شفافیت” و امیدواری جهت تصویب و اجرای آن، به استحضار می رساند که در ارتباط با ماده ۱۱۲ ضرورت دارد تا علاوه بر انتشار برونداد های کلیه طرح های پژوهشی کشور در هر وزارتخانه ای ( چون به جز وزارتخانه های علوم و بهداشت سایر وزارتخانه ها چون کشاورزی، نفت و … دارای پژوهشگاه یا پژوهشکده هستند) در قالب گزارش های تحقیقی، کلیه منابع مالی اختصاص یافته به هر طرح پژوهشی در هر وزارتخانه ای نیز در سامانه ای جامع تحت عنوان “سامانه جامع مدیریت پژوهشی کشور (سامپک)” در دسترس عموم قرار گیرد. اطلاعات کامل در سایت gleam.ir و مقاله ای تحت عنوان “چرا سامپک یک نیاز ضروری و حیاتی برای کشور است” وجود دارد.

@EmadibaygiGleam

http://www.css.ir/fa/content/112906/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA?search=%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA