فشار، تعارض و نیاز بطور طبیعی می تواند به “یافتن راهی جدید” منتج شود. طی بازدیدی که از پاسو روبلز یکی از شرکت های معروف ساخت آبمیوه در دنیا داشتم به محض ورود به آنجا تکه سنگ هایی را بر روی پیشخوان مشاهده کردم. پرسیدم این تکه سنگ ها برای چیست؟ خانمی که در حال ریختن نمونه هایی از نوشیدنی زینفاندل بود با حالت غرور جواب داد :” اینها نمونه هایی از سنگ آهک هایی است که خاک اطراف این محل را تشکیل می دهد و به علت وجود چنین خاکی، ریشه های درختان انگور مجبور هستند برای رسیدن به آب تلاش بیشتری کنند. در نتیجه میوه دارای طعم های بهتری خواهد بود و چنانچه هر سازنده آبمیوه می داند طعم عالی نوشیدنی با میوه عالی شروع می شود” . اگرچه استرس و فشار خوشایند نیست اما به اعتقاد من همان فشاری که به درختان انگور وارد می شود و در نهایت منجر به میوه بهتر می شود می تواند اثر جادویی بر نسل متخصصان کسب و کار داشته باشد. به گفته دانشمندان، فعال نگه داشتن ارتباطات بین عصب های مغز بسیار مهم است و یکی از بهترین راه های رسیدن به این هدف قرار گرفتن در معرض افراد و ایده های متفاوتی است که طرز فکر شما را به چالش می کشند.

از کتاب اسرار نوآوری، نویسنده : کآرمین گالو- هندسه توسعه.
@EmadibaygiGleam