مجتبی عمادی

از هر ده بازیکن تیم های ملی حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸، یک نفر در خارج از کشور مورد نظر به دنیا آمده است. در مورد مراکش، سنگال و پرتغال بالای ۳۰ درصد از بازیکنان آنها در خارج از کشور به دنیا آمده اند. دو تیم راه یافته به فینال، کرواسی و فرانسه، به ترتیب ۱۵/۴ درصد و ده درصد از بازیکنانشان در خارج از کشور به دنیا آمده اند( https://www.weforum.org/agenda/2018/07/following-the-world-cup-then-youre-watching-high-performing-migrants-at-work).

از منظر ژنتیک، تنوع (معرفی اشکال جدید ژنی- آلل های جدید) از طریق جهش- یعنی تغییر در خود ماده ژنتیک افراد- و مهاجرت افراد جدید به درون جمعیت رخ می دهد. سرعت ایجاد جهش و ماندگاری آن در جمعیت ها به طور معمول بسیار کم است؛ بنابراین، در جمعیت های انسانی، بهترین راه معرفی آلل های جدید، مهاجرت است. از دیدگاه ژنتیک، برتری با تنوع است؛ به همین دلیل است که از منظر ژنتیکی ازدواج با خویشاوندان مناسب نیست چون به همگون شدن می انجامد.

از حیث سازمانها و شرکت های حاضر در اجتماع نیز، تنوع موجبات دمیدن روح تازه به سازمان و ایجاد مزیت رقابتی برای آنها می شود. نگاهی به شرکت هایی چون آلفابت، آمازون، شل و … به خوبی نشانگر این موضوع است.

به دلایل بالا، اظهار نظر آقای دکتر علی مطهری- نماینده محترم مجلس شورای اسلامی- در خصوص بی عدالتی در جام جهانی فوتبال به دلیل استفاده از بازیکنان مهاجر یا بازیکنانی که در کشور مقصد به دنیا نیامده اند( https://www.google.com/amp/s/www.mashreghnews.ir/amp/872383/ )، با آنچه در واقع در کره زمین وجود دارد، ناهمخوانی جدی دارد.

@EmadibaygiGleam