?دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی (۱۷۷۲-۱۸۲۳)، شاهد این بود که حاصلخیزی زمین های کشاورزی افراد متفاوت است.
‏عده‌ای که زمین حاصلخیزتری دارند، محصول خود را با هزینه کمتری تولید می‌کنند و آن‌هایی که زمین کشاورزیشان از کیفیت کمتری برخوردار است، بابت به دست آوردن همان محصول، باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.‏ اما در هنگام فروش، هر دوی این محصول ها با قیمت یکسانی به فروش می‌روند. قیمتی که در بازار رقابت کامل، برابر با هزینه تولید نهایی زمین نامرغوب است.‏در این حالت، دارنده زمین مرغوب، درآمد اضافه‌ای کسب می‌کند که تنها به واسطه‌ی مرغوبیت زمین است. ریکاردو به این درآمد اضافی، بهره مالکانه یا رانت می‌گوید.
⚠️‏امروز نیز در بازار همین وضعیت وجود دارد. وارد کننده‌ای داریم که با ارز ۴۲۰۰ تومانی محصولی را وارد کرده و وارد کننده‌ای که ارز را به قیمت بازار خریده است. در این حالت نیز قیمت محصول، به اندازه قیمت تمام شده‌ی واردکننده غیر رسمی است ‏و به وارد کننده‌ی رسمی رانتی به اندازه‌ی اختلاف قیمت ارز در بازار و ۴۲۰۰ تومان تعلق می‌گیرد.

گروه مشاوران عصر مالی
@EmadibaygiGleam