مجتبی عمادی

۱- ‏رفتن وزیر کار اگرچه حقش بود و باید میرفت، اما دعواها، نطق ها و حتی برخی افشاگری‌های جلسه امروز نشان میدهد، برخی نمایندگان چشم طمع به “صندلی‌ هلدینگهای زیرمجموعه وزارت کار” داشتند و دلیل رفتن ربیعی از وزارتخانه، باج دادن به برخی و باج ندادن به برخی دیگر بود! (اخبار ویژه)

۲- استیضاح ربیعی نمكى به زخم مردم ايران پاشيد كه از رابطه سالارى و سوء استفاده از جايگاه براى سفارش اين و آن را كردن به تنگ آمده اند. دست نشاندگى، كشور را به آلبوم مديران بى قابليت با رابطه بدل كرده است. دنبال علت فساد، زد و بند و ضعف عملكرد نگرديد! همينجاست. (پدرام سلطانی)

۳- تمام دعوای وزارت کار، تمام این قسم‌ها و آیه‌ها و ناله‌ها که امروز در استیضاح ربیعی شنیدید بر سر شستا است که نه مال دولت است نه مال مجلس. غیردولتی است و ریال به ریال و خشت به خشتش با حق‌بیمه کارگران ساخته شده. (محمد مساعد).

۴- استیضاح وزرا اینجوریه که نمایندگان خواسته شخصی و سیاسی دارند وزرا انجام میدن، نمایندگان باز مطالبه شخصی و سیاسی میکنند وزرا باز انجام میدن، این روند ادامه پیدا میکنه تا اینکه نمایندگان باز مطالبه شخصی و سیاسی میکنند این‌بار وزرا انجام نمیدن، اینجاست که استیضاح اعلام وصول میشه! (احسان چراغی).

۵- علت چیست؟ نحوه انتخاب افراد برای مجلس فعلی، عامل اصلی مشکلات کشور است. افراد با انتخابی محلی و انگیزههای محلی توسط افراد محلی انتخاب می شوند؛ اساس رای در موارد زیادی مبتنی بر رابطه، آشنا بودن، قوم و خویش بودن، قومیت واحد و … است؛ تخصص و شایستگی فرد انتخاب شده و توجه به وظیفه اصلی مجلس که قانون گزاری و نظارت موثر است؛ تقریبا در انتخابات مجلس بلامحل و فاقد کارکرد است. چنین مجلسی، بسیار بعید است که بتواند کارکردی در سطح ملی داشته باشد و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید؛ آنجا به نظر می رسد که به محل مبادله تبدیل شده است: بازار مدیران دست نشانده بی لیاقت با رابطه!

راه حل، در ایجاد مجلس مهستان است؛ یعنی دو مجلس در کشور داشته باشیم: مجلس محلی یا مجلس نمایندگان و مجلس سنا یا مجلس مهستان. مجلس نمایندگان همان کارکرد محلی را خواهد داشت؛ مجلس مهستان به امور ملی خواهد پرداخت منجمله انتخاب و استیضاح وزرا.

@EmadibaygiGleam