همانطور که کیپ تاون به روز صفر می رسد، آفریقای جنوبی نگران ناآرامی شدید و شیوع بیماری ها هستند.
کیپ تاون، آفریقای جنوبی – ساکنین این شهر ساحلی ۴ میلیون نفری شروع به جمع آوری آب بطری کرده اند و در چشمه های طبیعی تجمع نموده اند. دلیل؟ کیپ تاون، مقصد توریستی جهان و دومین شهر بزرگ آفریقای جنوبی، ممکن است به زودی شیرهای آب خانگی خود را ببندد. این باعث می شود شهر کیپ تاون دومین شهر بزرگ جهان پس از سائوپائولو در طی سه سال گذشته خشک شود: یک مثال هشدار دهنده برای سایر دولت ها در دوران تغییرات آب و هوایی و یک عامل احتمالی برای ناآرامی های شدید و شیوع بیماری ها. محدودیت های روزانه آب در اول فوریه شدت یافت و به ۱۳ گالون (۴۹ لیتر)برای هر فرد رسید و مجازات های سنگین برای افرادی که قانون را زیر پا می گذاشتند وضع گردید، چرا که شهر تلاش های مضاعفی برای گسترش ذخایر خود را تا آنجا که ممکن بود، شروع نمود. این غیر قانونی است که به آبیاری باغ های و یا شستن اتومبیل با آب شهری بپردازید و شهر ساکنان را تشویق می کند تا کمتر از یک دقیقه به حمام بپردازند و محدودیت توالت را رعایت کنند. در حال حاضر چندین شهر بزرگ دیگر با تهدیدات مشابهی رو به رو هستند همچانکه جمعیت شهری رشد می کنند و بارندگی قابل پیش بینی نیست. یک خشکسالی النینو در سال ۲۰۱۵ منجر به اختلالات شدید در سائوپائولو، پرجمعیت ترین شهر برزیل شد، و در برخی از مناطق برای چندین روز در یک زمان آب آشامیدنی وجود نداشت. ملبورن در استرالیا، ذخایر آب را به طور پیشگیرانه تنظیم کرده است تا از ظرفیت یک کارخانه نمک زدایی که در طول خشکسالی سالهای ۲۰۰۰ میلادی ساخته شده است، بیش از حد استفاده ننماید.
کم بارانی شدید در کیپ تاون، با یک جنگ سیاسی متضاد در مدیریت آب ترکیب شده است؛ این شهر و استان، که هر دو توسط حزب اتحادیه دموکراتیک اداره می شوند، با دولت ملی، به رهبری کنگره ملی آفریقا در تعارض هستند. همانطور که بحران بدتر شده است، هر دو طرف برای برنامه ریزی ضعیف یکدیگر را سرزنش می کنند. با نزدیک شدن به روز صفر، شهر تصمیم های فوری بیشتری را در نظر گرفته است: فورا گمانه هایی را حفاری می کند تا به آبخوان بزرگ زیر شهر برسد و چهار کارخانه آب شیرین سازی را در امتداد ساحل بسازد. این امر آب آشامیدنی به اندازه کافی هر چند با تأخیر فراهم می نماید، اما نیازمندی به طور کامل تامین نمی شود تا از قطعی عرضه شهری جلوگیری نماید. بعلاوه، در مورد هزینه های اقتصادی و محیط زیست درازمدت این مداخلات همچنان سوال های جدی وجود خواهد داشت. با توجه به اظهارت مقامات شهر، روز صفر می تواند رخ ندهد اگر کیپ تاون ۲۵ درصد کل مصرف آب خود را کاهش دهد. در حال حاضر، استفاده روزانه از بیش از ۲۶۰ میلیون گالن به ۱۴۲ میلیون گالن در طی سال کاهش یافته است. @EmadibaygiGleam
http://foreignpolicy.com/2018/02/14/what-does-it-mean-when-a-major-world-city-runs-dry-cape-town-south-africa-day-zero/amp/?__twitter_impression=true