اشاره: آنچه می‌خوانید بخشی از یک گفت‌وگو با دکتر محمدقلی مجد، محقق و نویسنده کتاب «قحطی بزرگ» است. او در این کتاب با استناد به برخی آمارها و گزارش‌های تاریخی تصویر متفاوتی از میزان قتل عام و مرگ مردم در اثر جنگ جهانی اول به دست می‌دهد. 
دکتر مجد: در جنگ جهانی اول ایران بی‌طرفی خودش را اعلام کرد؛ ولی متاسفانه مورد تجاوز و تهاجم نیروهای انگلیسی از جنوب و شرق، نیروی روسی از شمال و نیروهای عثمانی از غرب واقع شد. در عمل ایران تبدیل شد به یک صحنه نبرد بین این ارتش‌های دول بیگانه و مقدار زیادی خرابی و تلفات در ایران به‌وجود آمد و دچار هرج‌ومرج شد.
@EmadibaygiGleam

https://donya-e-eqtesad.com/بخش-اقتصاد-۳۶/۱۱۰۸۱۸۷-کاهش-درصدی-جمعیت-ایران-در-اثر-قحطی

https://www.theguardian.com/world/live/2018/nov/11/armistice-day-centenary-remembering-end-of-first-world-war-100-years-on-live-updates

اینکه بر اثر فجایع دولت های خارجی سهیم در جنگ جهانی اول (انگلیس، روس، عثمانی) قطحی عظیمی در ایران-کشور بی طرف- رخ می دهد (سال های ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸) و نیمی از جمعیت آن زمانه ایران مظلومانه به کام مرگ کشانده می شوند؛ اما بر خلاف کشورهای غربی که روزی خاص (۱۱ نوامبر) را که آن جنگ پایان یافته است، در پاریس به احترام حدود شش میلیون فرانسوی کشته شده در آن جنگ با حضور سران کشورهای مختلف گرامی می دارند و ما کاملا خاموشیم؛ برخلاف منافع ملی ماست. اگر به یهودیان و ارمنی ها نگاه کنیم، آنان با شدتی تمام از فجایع نازی ها و ترک ها سالانه یاد می کنند؛ اما ما چه کرده ایم! در قلب برلین بنای یادبودی به یاد قربانیان یهودی در جنگ جهانی ساخته اند، آیا ایران آن دولت های مهاجم را مورد پیگرد حقوقی قرار داده است؟ آیا فیلم های سینمایی مناسبی در این زمینه ساخته شده است؟ آیا سالگرد آنها گرامی داشته می شود؟ آیا کنفرانس های علمی در این زمینه برگزار می شود؟
@EmadibaygiGleam