‍ با توجه به انتشار نسخه اولیه “لایحه مدیریت تعارض منافع” توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف جلوگیری از ایجاد امتیازهای انحصاری، کارتل ها، تک صدایی (مونوپلی) و بر قرار شدن رقابت پذیری اقتصادی، عدالت اجتماعی و مواهب آن، برخود تکلیف دانستم تا به یکی از موارد مهم در این رابطه بپردازم. شایان ذکر است که پرداختن به چنین مسئله مهمی با عنایت به قانون “ضد انحصاری شرمن” (Sherman Antitrust Act)، “کلایتون” (Clayton Antitrust Act)، “سلر-کفاور” (Celler-Kefauver Act) در ایالات متحده آمریکا و مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ پیمان نامه کاری اتحادیه اروپا (Treaty on the Functioning of the European Union) در تمام جوامع مدنظر بوده و حیاتی است. علیرغم تاکید تمام مصوبات نظام جمهوری اسلامی براصول مشترک عدالت واخلاق در کلیه امور، متاسفانه بورد ژنتیک وزارت بهداشت با انجام “جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی” در یک قالب بندی شبه علمی و وجود تعارض منافع آشکار و عینی که بیشتر مصداق کامل تزاحم منافع می باشد؛ روالی را نهادینه کرده است که متاسفانه به مونوپلی در ارایه خدمات و ادغام عمودی که در نتیجه آن تنها فارغ التحصیلان آن وزارتخانه مجوز تاسیس آزمایشگاه ژنتيک را بدست می آورند، انجامیده است؛ این موضوع در حالی است که علیرغم نیاز شهرهای مختلف کشور و توانایی علمی فارغ التحصیلان و اعضای هیات علمی ژنتيک وزارت علوم، بورد ژنتیک وزارت بهداشت به صورت کاملا ناعادلانه و ناموجه از اعطای مجوز به این گروه از فارغ التحصیلان و اعضای هیات علمی خود داری نموده است و جامعه از مواهب رقابت پذیری اقتصادی و ارایه خدمات مناسب و زیربنایی محروم شده است. علاوه براین، پتانسیل ها و منابع انسانی کارآمد که از هزینه بیت المال آموزش دیده اند، علیرغم لیاقت و شایستگی های علمی، دچار رکود و محدودیت فعالیت شده اند. این عملکرد غیر مسئولانه بورد ژنتیک وزارت بهداشت از حیث ترجیح منافع فردی/ گروهی شامل “استفاده از موقعیت، امکانات اداری و هرگونه صلاحیتی که به موجب قوانین و مقررات برای انجام وظایف قانونی به آنها اعطا شده است برای منافع شخصی خود یا بستگان یا شرکاء خویش، به نحوی که اقدام آنها آشکارا نقض اصل بی طرفی قلمداد می شود” به خوبی و با ادله فراوان قابل اثبات می باشد.
با عنایت به آنچه ذکر شد کمپین (پویش) #رفع_انحصار_آزمایشگاه_ژنتیک جهت انحصار زدایی از تاسیس آزمایشگاه ژنتیک و صدور مجوز #مسئول_فنی_بخش_ژنتیک در کلیه آزمایشگاههای تشخیصی برای دانش آموختگان دکتری تخصصی ژنتیک وزارت علوم را آغاز می نمایم. کلیه عزیزان می توانند دلایل، استدلال ها، و مستندات را در این زمینه از طریق پیام رسانهای مختلف (@Emadibaygi در سروش و تلگرام) برایم ارسال نمایند تا از طرق مختلف پیگیری های لازم جهت رفع این انحصار ظالمانه به انجام رسد.