?امروز که خبر صف بستن مردم را برای خرید خودروی خارجی ۴۰۰ میلیونی دیدم که همه هم می دانند بسیار گرانتر از ارزش واقعی اش است یاد حرف کونوسوکی ماتسوشیتا، کارآفرین ژاپنی و موسس شرکت ماتسوشیتاست (پاناسونیک) افتادم و مقایسه ای کردم. در کتاب به سوی نیک فرجامی که در مورد سرگذشت ماتسوشیتاست مطلبی خواندم که بسیار جالب بود و می تواند به این سوال جواب بدهد که چطور میشه کشوری شکست خورده و ویران شده پس از جنگ جهانی دوم چند دهه بعد دوباره به یکی از قطب های اقتصاد جهانی تبدیل میشه. ماتسوشیتا میگه:

?درست پس از جنگ جهانی دوم که در آن زمان کالاها و لوازم زندگی اندک بود، گروه بزرگی از مردم بیکار و گرسنه بودند و تلاش برای زنده ماندن اندیشه اساسی مردم ژاپن بود! در چنان اوضاعی بازار سیاه رونق گرفت، و داستانی گفته می شد که یک قاضی دادگاه، که احترام وی به قانون او را از خرید جنس در بازار سیاه باز می داشت در نتیجه اندک بودن مواد خوراکی جان سپرد. این سالهای سختی و تنگی مرا واداشت که در مورد شیوه ای که انسان باید زیست کند به اندیشه ژرف بپردازم. در اطراف خود پرندگانی را می دیدم که شادمانه می خواندند و راه خود را در هوا می گشودند و از بند احتیاج آزاد بودند. چرا باید تنها انسان چنین زندگی تیره ای داشته باشد؟؟ سرانجام به این نتیجه رسیدم که انسان باید توانا باشد از صلح، شادمانی و نیک فرجانی بهره بگیرد. اگر او تا کنون به این آرمانها دست نیافته به این دلیل است که از سرشت واقعی خود آگاهی درستی نداشته است. آنگاه من تصمیم خود را گرفتم تا به بررسی طبیعت انسان بپردازم و موسسه پی اچ پی را برای به انجام رساندم این موضوع برافراشتم.اگر قرار است ژاپن راه نیک فرجامی و توسعه را پی گیرد، نیاز به رهبری سیاسی نیرومندی دارد که راه را بخوبی نشان دهد. از زمانی که بدین معنی پی بردم، تصمیم گرفتم از خرده گیری بر بیکفایتی دولت دست بردارم و در عوض خود به کار پردازم. برپایی دانشکده بدین علت بود.

?درست است که سیستم و نهادهای حاکمیتی در بوجود آمدن چنین وضعیتی نقش مهمی دارند ولی باید اعتراف کرد که بخش مهمی از مردم ما نیز عادت کرده اند به درآوردن پول ضعیف حاصل از دلالی و واسطه گری و کارنکردن! باید به ایشان یادآوری کرد میراث شومی را به آیندگان منتقل خواهند کرد و فرزندان ایشان نیز باید در آن روزهای شوم آتی که عصر تباهی است زندگی کنند و بنابراین با این صف بستن ها روزهای شوم را نزدیک خواهند کرد.

نوشته دکتر اسماعیل هداوندی- هندسه توسعه
@EmadibaygiGleam