?مجید دکامین (دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی)

✅ سد ایلیسو یکی از بزرگ‌ترین سدهای طرح گاپ (GAP)، بر روی رود دجله در کشور ترکیه ساخته شده است جز ۱۵ سازه بزرگ دنیا و نمونه‌ای از ساخت مهندسی است. آبگیری سد ایلیسو در ترکیه و کاهش جریان آب ورودی به عراق دیدن نوک کوه یخ است. سدی که بر ورودی حوضه رودخانه دجله در ۴ کشور ترکیه، سوریه، عراق و ایران زده شده است و رگ‌های حیات تمدن بین‌النهرین را سد کرده است، سدی که پس از آبگیری، آورد ۲۱ میلیارد مترمکعب متوسط سالیانه رودخانه دجله برای عراق را محدود می‌کند و مستقیماً بر ۱۵ استان این کشور از جمله موصل و بغداد به‌صورت مستقیم تأثیر می‌گذارد.

✅بر اساس نظر سازمان جهانی بهداشت زمانی که شوری از ۱۰۰۰ قسمت در میلیون (پی پی ام) بیشتر شود برای انسان غیرقابل‌مصرف می‌شود (شرایطی که در حال حاضر در بغداد برقرار است) و اگر این مقدار دو برابر شود، آب قابلیت استفاده در بخش کشاورزی را نخواهد داشت. قبلاً آبی که وارد عراق می‌شد، دارای شوری ۲۷۵ پی پی ام بود و انتظار می‌رود در آینده این مقدار به ۵۵۰ پی پی ام برسد. این در حالی است که گزارش‌ها حکایت از شوری ۲۲۵۰ در برخی نقاط تالاب‌های عراق دارند. این شرایط نوید روزهای خوبی برای اکوسیستم‌ها، زمین‌های کشاورزی و همچنین سلامت مردم در غرب و جنوب کشور را نمی‌دهد. آبگیری این سد زنگ خطر را برای امنیت محیط‌زیستی ایران به صدا درآورده است.
@EmadibaygiGleam

http://www.npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182222